Chtěla jsem se zeptat, zda zaměstnavatel postupuje správně, když nařizuje dělenou pracovní směnu cca od 4.00 do 12.30 hod. a od 15.00 do 21.30 hod. - tzv. krátký a dlouhý týden - to znamená, že jeden týden zaměstnanec pracuje v pondělí, úterý, pátek, sobotu a neděli a další týden pracuje pouze ve středu a čtvrtek. V době dovolených pak bylo ale takových směn i 5 za týden.

Rozvrhování pracovní doby zaměstnavatelem

O rozvržení pracovní doby zaměstnanců rozhoduje zaměstnavatel. Musí při tom ale respektovat zákonná pravidla – například maximální délku směny či minimální dobu nepřetržitého odpočinku. Rovněž se musí řídit tím, co si se zaměstnanci sjednal v pracovní či jiné smlouvě.

Zaměstnavatel tedy obecně má právo rozhodnout o tom, že zaměstnanci budou pracovat v dělených směnách. Za takovou práci zaměstnanci v privátní sféře ani nepřísluší žádný zvláštní příplatek.

Maximální délka směny

Pro všechny pracovní režimy, tedy i pro dělenou směnu, platí, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Směnou je doba práce (bez přestávek na jídlo), která je zaměstnanci předem rozvržena. Může se tedy stát, že zaměstnanec v určitý den odpracuje i více než 12 hodin. Ovšem pouze v případě práce přesčas, která by měla být konána jen výjimečně a za kterou (kromě mzdy) náleží příplatek či náhradní volno.

Zaměstnavatel tedy není oprávněn zaměstnanci rozvrhovat/plánovat směny delší než 12 hodin za den. Pokud tedy podle předem naplánovaného rozvrhu pracujete 8 hodin ráno a 6 hodin odpoledne (předpokládám, že v obou částech směny máte 30minutovou přestávku), je vaše směna v rozporu se zákonem 14hodinová.

Délka práce za týden

Rozvrhovaná pracovní doba zaměstnance v jednosměnném režimu nesmí překročit v průměru 40 hodin za týden. Dle dotazu u vás na týden běžně připadá hodin 49. Pokud se vám pracovní doba nevyrovná na 40 hodin týdně v průměru v rámci delšího vyrovnávacího období, nemůže vám zaměstnavatel pracovní dobu takto plánovat. Práce nad 40 hodin týdně pak také musí být proplacena jako přesčas – doporučujeme zkontrolovat si, zda vám zaměstnavatel přesčasy řádně proplácí.

Nepřetržitý odpočinek

Při rozvrhování směn dále musí zaměstnavatel dodržet nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami v délce alespoň 11 hodin v rámci 24 hodin od začátku směny (tj. u vás od 4.00). Odpočinek může být jeden den až o 3 hodiny zkrácen, ovšem další den musí být o to delší. Kratší než 8 hodin nesmí být odpočinek v žádném případě – a u vás činí pouze 6,5 hodiny, i zde je tedy zákoník práce porušen.

Pokud jste v době dovolených odpracoval i 6 popsaných směn, je otázkou, zda nebyl porušen i nepřetržitý odpočinek v týdnu. Ten má činit alespoň 35 hodin za týden. Lze jej zkrátit až na 24 hodin, pak ovšem musí být celkem 70 hodin nepřetržitého odpočinku za 2 týdny.

Shrnutí

Vámi popsaný rozvrh směn porušuje zásadním způsobem pravidla pro rozvrhování pracovní doby. Doporučujeme upozornit na tuto skutečnost zaměstnavatele a rovněž se obrátit na inspektorát práce (www.suip.cz), který za takovéto jednání může zaměstnavateli uložit vysokou pokutu.

Odpovídala Barbora Kudrhalt Suchá z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.