Mottem letošního ročníku GEW je odstraňování překážek v podnikání. V týdnu od 17. do 23. listopadu proběhne v Praze (a dalších městech ČR) celá řada zajímavých událostí, které se odstraňování bariér budou věnovat.

Podnikání jako životní styl

„Hlavním cílem letošního Týdne na podporu podnikání je motivovat k podnikání všechny věkové skupiny, iniciovat zapojení kreativního a podnikatelského myšlení do vzdělávacího systému ČR, prezentovat podnikání jako životní styl a zlepšovat často negativní pohled na podnikatele u nás,“ vysvětluje Lukáš Sedláček, ředitel European Leadership & Academic Institute (ELAI), který akci v České republice organizuje.

Akce jsou přístupné veřejnosti

Většina událostí je veřejnosti volně přístupná a vstup na ně je zdarma. Záštitu akci poskytl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr školství Marcel Chládek a Magistrát hlavního města Prahy. Hlavním partnerem týdne je již podruhé KPMG Česká republika. Více informací a podrobný program najdete na http://cz.gew.co/.

Odstranit překážky podnikání

Program GEW ČR 2014 zahájí v úterý 18. listopadu na půdě Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze konference Podpora podnikatelského myšlení v českém vzdělávacím systému, kterou uvede ministr financí Andrej Babiš. Vrcholem celého týdne bude páteční závěrečná konference na téma Odstraňování bariér v podnikání. Jejím cílem je definovat překážky v podnikání a iniciovat debatu o tom, jak tyto překážky vnímají sami podnikatelé.

Příležitost i pro mladé

Těm, jež výzva GEW inspiruje k nastartování vlastního businessu, může pomoci Erasmus for Young Entrepreneurs (Erasmus pro mladé podnikatele). Přeshraniční výměnný program dává novým a začínajícím podnikatelům možnost nabýt potřebné zkušenosti od svých ostřílenějších kolegů, kteří provozují menší podniky po celé Evropě. Až půlroční zahraniční pobyt částečně financuje Evropská unie. Více o programu a možnostech zapojení se, ať už jako začínající, či hostitelský podnikatel, najdete na www.erasmus-entrepreneurs.eu.