Pouze za stravenku se vždy dokáže najíst jen desetina zaměstnanců, třetina si pak připlácí jen občas. „Třetina lidí za oběd doplácí do deseti procent z jeho celkové ceny a dalších 37 procent vlastníků stravenek pak do dvaceti procent,“ uvedl Miroslav Sedlák, předseda asociace provozovatelů poukázkových systémů APROPOS, pro kterou PPM Factum průzkum zpracoval.

Bez stravenek by na oběd nešli

Zajímavé přitom je, že zaměstnavatelé jsou většinou přesvědčeni, že jejich zaměstnancům stravenky stačí. Podle průzkumu se to domnívá plných 61 procent firem a úřadů, které stravenky lidem poskytují.

Zaměstnanci považují stravenky za důležitý benefit. Pokud by je nedostávali, plná polovina z nich by přestala zcela chodit na obědy, nebo by je výrazně omezila. Další čtvrtina by se pak podle PPM Factum uskromnila částečně.

Stravování zvyšuje produktivitu

Pravidelný oběd přitom podle zaměstnanců nejen zvyšuje náladu na pracovišti, ale pomáhá i ke zvýšení produktivity práce. S tím souhlasí Christopher Wanjek, přední světový expert, který se zabývá vlivem stravování na pracovní výkon zaměstnanců.

„Veřejná investice do zaměstnaneckého stravování se vrací do státního rozpočtu v podobě snížení nemocenské a zvýšení produktivity práce a pracovní morálky. Existuje tak přímá souvislost mezi vyváženou a energeticky výhodnou stravou a růstem HDP, kdy může jít o 1 % za rok,“ tvrdí Christopher Wanjek.

Restaurace si libují

Průzkumu se kromě zaměstnavatelů a zaměstnanců účastnily i restaurace. Dvě třetiny z nich uvádějí, že díky stravenkám mají zákazníky, kteří by k nim jinak nepřišli. Zhruba stejné procent restaurací je přesvědčeno, že stravenky jim zvyšují tržby.

Průměrná hodnota stravenky dle průzkumu je v Praze (77 Kč), v Čechách 64 korun a na Moravě 68 korun. Průzkum PPM Factum se uskutečnil letos v červenci, účastnilo se ho 300 zaměstnavatelů, 300 restaurací a 400 zaměstnanců.