Program Nová šance je zaměřen na podporu pracovního zapojení lidí, kteří jsou bez pracovního uplatnění déle než jeden rok.

Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným

„Jedním z cílů této vlády je vrátit Úřadu práce ČR schopnost spoluvytvářet nová pracovní místa v regionech ve spolupráci s městy a obcemi. Právě tento program je dokladem toho, že vláda na tomto slibu intenzivně pracuje a snaží se ho plnit,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Program je určen pro dlouhodobě neumístitelné uchazeče o zaměstnání, kteří vzhledem ke svému vzdělání, pracovním zkušenostem, věku, zdravotnímu stavu a ostatním osobním charakteristikám jsou obtížně uplatnitelní na regionálním trhu práce, respektive o které nemají z důvodu jejich dlouhodobé nezaměstnanosti zaměstnavatelé zájem.

Obnovit pracovní návyky

„Dlouhodobě nezaměstnaní lidé jsou vyčleňováni ze společnosti a možnost jejich pracovního uplatnění se dále snižuje. Právě na tuto cílovou skupinu je program zaměřen, pomůže lidem opět vytvořit pracovní návyky, motivovat je k dalšímu pracovnímu uplatnění a zvrátit jejich dosavadní způsob vnímání vlastní existence na sociálních dávkách. V praxi to znamená vytvoření pracovních míst a zajištění jejich financování,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Do programu bude zařazeno nejméně 300 osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců. Očekávané celkové náklady programu budou 32,160 mil. Kč a budou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu.

Zaměstnavatelé obdrží příspěvek

Program potrvá do konce srpna 2015 a bude realizován na základě žádosti o příspěvek na vytvoření společensky účelného pracovního místa předložené zaměstnavatelem. Příspěvek ve výši 13 400 Kč měsíčně (tj. hrubá mzda 10 000 Kč měsíčně příslušné povinné odvody) bude poskytován maximálně po dobu osmi měsíců.