„Ekonomická situace pro Českou republiku ve druhém a třetím čtvrtletí byla vcelku pozitivní. S tím, jak se lepší hospodářské podmínky, trh práce těží z oživení domácí poptávky. Některé velké podniky, především v automobilovém průmyslu, jsou nadále optimistické. Se složitou situací na trhu ale nadále bojují především malé podniky, které v součtu zaměstnávají nejvíce lidí. Mezi velkými zaměstnavateli pozorujeme celou řadu těch, kteří reorganizují svou společnost s cílem zvýšit efektivitu svých současných zaměstnanců,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející tři měsíce pokles počtu pracovních míst. Nejslabší náborové klima se očekává v odvětvích zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov, kde čistý index trhu práce vykazuje hodnotu –14 procentních bodů. Útlum na pracovním trhu se rovněž předpokládá v odvětvích finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům, zpracovatelský průmysl, ubytování a stravování a velkoobchod a maloobchod s indexem -2 %.

Ve čtyřech odvětvích ohlásili zaměstnavatelé pozitivní náborové plány. Nejoptimističtější index s hodnotou 13 % hlásí výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, a přírůstek pracovních míst očekávají i zaměstnavatelé v odvětví státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura, kteří hlásí index 4 %.

Regionální srovnání

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech hlásí opatrné náborové strategie pro nadcházející čtvrtletí. Nejslabší čistý index trhu práce v hodnotě –3 % uvádějí Čechy, zatímco v Praze index dosahuje –1 %. Zaměstnavatelé na Moravě hlásí stagnaci náborových aktivit s indexem 0 %.
Ve srovnání se třetím čtvrtletím 2014 v Praze a v Čechách náborové plány oslabily, a to o dva a tři procentní body. Zaměstnavatelé na Moravě pak hlásí pokles indexu o –10 procentních bodů.

Globální pohled

Z celosvětového pohledu jsou plány zaměstnanosti většinou pozitivní. Zaměstnavatelé ve 36 ze sledovaných 42 zemí a teritorií očekávají, že budou v časovém horizontu od října do prosince nabírat nové pracovní síly. Předpovědi jsou však měkčí ve srovnání s výsledky ve třetím čtvrtletí 2014.
Přesto zaměstnavatelé očekávají, že dokončí rok s větší důvěrou, než tomu bylo v roce 2013. Největší důvěra ve zvyšování zaměstnanosti ve čtvrtém čtvrtletí (o více než 40 %) panuje v Indii a na Tchaj-wanu, zatímco nejslabší a pouze negativní prognózy jsou uváděny ve Španělsku, Itálii, Irsku a také ve Finsku.