Jsem vedena na úřadu práce a naskytla se mi pracovní příležitost, kde mi byla nabídnuta "dohoda o provedení práce" cca na 3 neděle s tím, že dohoda skončí současně s celozávodní dovolenou. Řekli mi, že na dobu dovolené se mám zpět přihlásit na úřad práce a po jejím skončení opět nastoupit do závodu. Nepřijdu tak ale o svou podporu v nezaměstnanosti?

Evidence uchazečů o zaměstnání

Pokud fyzická osoba ztratí práci, může se za splnění určitých podmínek (nepodniká - není OSVČ, nepobírá nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, starobní důchod atd.) nechat zapsat u pobočky úřadu práce, v jejímž obvodu bydlí, do evidence uchazečů o zaměstnání. Jakmile ji úřad práce do evidence zapíše, vznikne dotyčné osobě nárok na různé výhody. Mezi ně se mimo jiné řadí pomoc úřadu při nalézání vhodného zaměstnání, poradenství a také poskytování podpory v nezaměstnanosti (u této výhody však musí splnit další potřebné podmínky).

Pro využívání těchto a jiných výhod je však nutností plnit i celou řadu povinností, jako je například poskytnutí potřebné součinnosti při zprostředkovávání zaměstnání, včasné informování úřadu o změnách skutečností rozhodných pro přetrvávající vedení v evidenci a oznámení nástupu k výdělečné činnosti.

Pokud tedy ona fyzická osoba/uchazeč během doby, kdy je evidován na úřadu práce, začne pracovat (ať už na základě pracovní smlouvy, nebo DPP/DPČ), je povinen to oznámit příslušnému úřadu práce a následně mu doložit výši měsíční mzdy (odměny ze sjednané práce). Pokud by měsíční mzda (odměna) totiž přesáhla polovinu minimální mzdy (tj. v současnosti částku 4.250,- Kč), byl by uchazeč úřadem práce z evidence vyřazen.

Podpora v nezaměstnanosti

S podporou v nezaměstnanosti je to ale trochu jinak. Výplata podpory, která uchazečům dočasně zmírňuje výpadek jejich příjmu, se během výdělečné činnosti pozastavuje, i když měsíční výdělek uchazeče nepřesahuje polovinu minimální mzdy a uchazeč tak nadále zůstává v evidenci na úřadu práce.

Jakmile přivýdělek uchazeče skončí, vyplácení podpory se mu opět obnoví. Uchazeč se nemusí bát ani toho, že by se mu kvůli výdělečné činnosti zkrátila doba, po kterou má nárok na vyplácení podpory. Ta se totiž prodlužuje o dobu, po kterou bylo její vyplácení zastaveno.
Pokud by ale výdělek uchazeče byl vyšší než polovina minimální mzdy, pak by byl vyřazen i z evidence uchazečů o zaměstnání.

Shrnutí

Pokud se rozhodnete přijmout nabídku na krátkodobou brigádu, automaticky to neznamená, že byste byla vyřazena z evidence uchazečů na úřadu práce, pokud váš příjem z této brigády nepřesáhne polovinu minimální mzdy – v takovémto případě je tak pouze nutné informovat příslušnou pobočku úřadu práce, že jste začala vykonávat výdělečnou činnost, a doložit výši vašeho příjmu potvrzením od zaměstnavatele. Úřad práce vám však pozastaví vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Odpovídaly Nataša Randlová aLinda Holanová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.