„Z aktuálního průzkumu je patrné, že strategií odpovědnosti a udržitelnosti podnikání se ve světě aktivně zabývá stále více finančních ředitelů společností a v dalších letech očekávají posílení svého zapojení. Zároveň se ale konečná odpovědnost za tuto oblast přesouvá přímo na generální ředitele. Jestliže v roce 2012 za tuto agendu ve svých firmách primárně odpovídalo jen 44 % generálních ředitelů, v roce 2013 již 62 % šéfů firem,“ uvedl Tomáš Babáček, senior advokát ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Investice se prosazují těžce

„Finanční ředitelé zahraničních firem si uvědomují, jak bývá těžké prosadit investice do zlepšení udržitelnosti a odpovědnosti podnikání svých firem. Je to zejména kvůli delší finanční návratnosti a také nedostatečné kvantifikaci celkových přínosů investice. To odpovídá potřebě strategického, dlouhodobého přístupu k řešením těchto agend, což je přístup, který i v České republice přijímají společnosti jen pozvolna, a to zejména ty, které mají prostor plánovat svou pozici více do budoucna,“ dodal Babáček.

Roste zájem o nezávislé posouzení

Průzkum rovněž potvrdil rostoucí zájem společností, které si nechávají každoročně zhotovit report o zajištění udržitelnosti nezávislou třetí stranou. Takto postupovalo celkem 55 % firem, které se průzkumu zúčastnily, což představuje znatelný nárůst v porovnání s rokem 2012, kdy tuto možnost uvedlo jen 28 % respondentů.

EU zvyšuje požadavky

„V této souvislosti je potřeba připomenout, že společnostem od roku 2016 vzniknou nové povinnosti vyplývající ze směrnice o nefinančním výkaznictví vydané Evropským parlamentem na jaře tohoto roku, implementace této směrnice se v ČR očekává co nejdříve,“ upřesnila Žaneta Krupičková, manažerka v auditním oddělení společnosti Deloitte.