Sedmatřicet procent dotázaných považuje svůj plat za přiměřený a procento občanů dokonce za větší, než by si zasloužili. Údaje vyplývají z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Změnu chce jen pouhá desetina

O změně zaměstnání uvažuje jen desetina pracujících, naopak 86 procent lidí chce setrvat na svém stávajícím místě.

Vztahy na pracovišti většině vyhovují

Většina lidí se podle zjištění CVVM kladně vyjadřuje i ke vztahům na pracovišti. Pozitivně je hodnotí 72 procent pracujících, přičemž 25 procent vnímá atmosféru na pracovišti jako přátelskou až důvěrnou a 47 procent jako dobrou, ale bez zvláštní osobní blízkosti. Zhruba pětina lidí však uvedla, že klima v jejich práci je chladné, případně plné napětí a konfliktů.

Nejspokojenější jsou podnikatelé

V meziročním srovnání počet lidí spokojených s prací klesl o pět procentních bodů a dostal se na úroveň z roku 2012. Podíl pracujících, kteří zvažují změnu zaměstnání, je stejný od roku 2011.

Větší spokojenost se svou prací vyjadřují podnikatelé, živnostníci a vedoucí a vyšší odborní pracovníci. Ti také častěji považují výši svého výdělku za přiměřenou.