Studium na jiné univerzitě je sice i nadále nejoblíbenější možností, nicméně každý pátý student (55 000) se v rámci Erasmu rozhodl pro pracovní stáž ve firmě. Nejpopulárnějšími destinacemi pro studenty v rámci programu Erasmus 2012–2013 byly Španělsko, NěmeckoFrancie. Nejvíce studentů v poměru k celkovému počtu vysokoškoláků vyslalo Lucembursko, Lichtenštejnsko, Finsko, Lotyšsko a Španělsko.

Rozvíjí dovednosti i evropskou sounáležitost

„Již 27 let umožňuje program Erasmus studentům strávit určitou dobu v zahraničí, rozšířit si obzory a zlepšit dovednosti. Podle nejnovějších údajů popularita programu stále roste. Erasmus přispívá k rozvoji pocitu evropské sounáležitosti a také rozvíjí dovednosti, jimiž se zvyšuje zaměstnatelnost studentů a jejich profesní vyhlídky,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

Výše podpory roste

Ze statistik vyplývá, že průměrný grant z programu Erasmus určený na pokrytí části nákladů na živobytí a cesty v zahraničí činil 272 eur měsíčně, tedy o 9 % více než v předcházejícím roce (250 eur). V některých zemích obdrží studenti k tomuto grantu další prostředky ze státních, regionálních nebo institucionálních fondů.

Program nejen pro studenty

Erasmus ale není jen výměnným programem pro studenty. V letech 2012–2013 poskytl prostředky na výuku či vzdělávání více než 52 600 akademických a administrativních pracovníků. Zkušenosti, jež tito lidé získali, jsou nejen přínosem pro ně samotné, ale přispívají také ke zkvalitnění výuky a studia v jejich domovských institucích.

Podporu z programu Erasmus obdrželo i zhruba 500 zaměstnanců podniků (asi o 20 % více než v předchozím roce), aby mohli vyučovat na zahraničních vysokoškolských institucích, v čemž se odráží rostoucí zájem sladit vzdělávání a odbornou přípravu s potřebami pracovního trhu.

Erasmus plus

Nový program Erasmus plus  v nadcházejících sedmi letech (2014–2020) poskytne granty 4 milionům lidí. Bude také financovat 135 000 výměnných pobytů studentů a pracovníků mezi Evropou a partnerskými zeměmi z celého světa.

Rozšířený program, který zahrnuje Erasmus a podobné programy mobility pro další skupiny, mimo jiné učně a dobrovolníky, klade větší důraz na jazykovou podporu, pružnější pravidla pro udílení grantů, jakož i další podporu osobám se zvláštními potřebami.