Učebnice je primárně určená studentům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a autoři ji postavili na principu, že komiks a humorné pasáže studentům umožní si lépe zapamatovat anglickou gramatiku.

Učebnici lze použít i v tabletu

Jedná se o první spolupráci českého nakladatele s prestižní značkou Cambridge University Press. Your Space je rovněž první učebnici angličtiny na českém trhu, která je určena také pro mobilní zařízení. Studenti se budou moci učit anglicky nejen ve třídě, ale také doma či na cestách s notebookem či tabletem.

S každou tištěnou učebnicí Your Space totiž žák získá zdarma také interaktivní učebnici Flexibooks, jež navíc obsahuje autentické rozhovory, scénky či videodokumenty, prohlubující schopnost porozumění.

Porozumění je největším problémem

Jak ukázal nedávný průzkum společnosti Fraus Media mezi středoškolskými učiteli angličtiny, právě poslech a porozumění představují pro 45 % studentů největší oříšek u maturit.

Klíčem k úspěchu je podle 90 % středoškolských učitelů jejich nácvik: vzhledem k obtížné dostupnosti rodilých mluvčích je potřeba, aby nejenom maturanti, ale i studenti nižších ročníků co nejvíce sledovali videa a audia v dobré angličtině.

Předpokladem jsou zábava a motivace

Interaktivita a digitální forma posilují motivaci studentů k učení právě tak jako prvky zábavy, které do učebnice vložili autoři.

„Neurologické i pedagogické studie se shodují na tom, že pro učení jsou nezbytným předpokladem zábava a motivace. Máme k dispozici studie, které ukazují, že čím vícerozměrnější a zároveň osobnější výuka je, tím víc a lépe se studenti učí,“ vysvětlují svůj recept na úspěšnou učebnici její autoři, Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs.