Zatímco až 50 % světových firem, zejména ve Spojených státech, mělo v úmyslu v roce 2013 umožnit zaměstnancům využívat jejich vlastní počítače a tablety i v práci, evropské firmy jsou v přejímání konceptu BYOD (Bring Your Own Device – přines si svůj vlastní přístroj) zdrženlivější.

Obavy z narušení bezpečnosti firem

V zemích střední Evropy to bylo v průměru pouhých 12 %. Maďarsko s 18 % a Česká republika se 14 % jsou nad průměrem, který snižuje Slovensko (9,8 %) a Polsko (7,5 %).

„Středoevropské firmy důkladně zvažují všechna pro a proti, která by jim přineslo využívání vlastního počítače i na pracovišti. V současné době jsou firmy velmi zdrženlivé, protože celá řada soukromých zařízení zaměstnanců stále nesplňuje požadavky na firemní bezpečnost a správu IT,“ říká Evžen Pavlovský, obchodní manažer společnosti Intel pro střední a východní Evropu.

Otazníky jsou i kolem servisu

Mezi hlavní důvody, proč je zapojení zaměstnaneckých počítačů ze strany IT profesionálů přijímáno obezřetněji, patří otázky firemní bezpečnosti. Vedle bezpečnosti vzbuzuje BYOD otazníky i v souvislosti se správou IT a s jeho servisem.

„Příprava směrnic, které budou tato pravidla definovat, není silnou stránkou firem. Dokonce i mezi firmami, jež využívání soukromých počítačů k pracovním účelům svým zaměstnancům umožnily, poměrně často nacházíme takové, které specifikaci přesných pravidel podcenily a zavádějí je dodatečně,“ dokresluje situaci Pavlovský.

Úspory v nákupu a větší produktivita

Největší možný přínos zavádění BYOD do firem respondenti z řad manažerů IT vidí v úsporách firemních nákladů za nákup počítačů, ve větší produktivitě zaměstnanců, jejichž výkon umocňuje důvěrná obeznámenost s prostředím počítače a jeho aplikacemi, a konečně větší spokojenost zaměstnanců.

Trend BYOD zaměstnancům vychází vstříc v tom, že si sami mohou vybrat zařízení, které jim nejvíce vyhovuje. V mobilnějším světě, který zavádění BYOD umožňuje, zaměstnanci sami rozhodují o tom, jakým způsobem skloubí práci a soukromí, naopak se od nich vyžaduje větší zodpovědnost, že svým povinnostem dostojí.