Navázali tak na úspěšné září, které přineslo medaile z floristické Rosy Pragensis a slušná umístění zedníků, truhlářů a malířů v dalších soutěžích.

I loňský rok byl úspěšný

„Mám z toho velkou radost, protože to dokazuje, že jdeme správným směrem. Plný úspěchů byl už minulý školní rok, v němž jsme získali na 25 medailí,“ říká ředitel SOŠ stavební a zahradnické Miloslav Janeček.

„Tyto soutěže jsou pro nás velice přínosné, protože máme příležitost setkat se s kolegy, získat nové poznatky a konzultovat systém naší výuky s ostatními učiteli,“ vysvětluje učitel odborného výcviku oboru zedník Miloš Barek.

Bodovali obkladači i zahradníci

„Soutěž Obkladačské naděje byla velice náročná. Mezi silnou konkurencí se nám podařilo uspět díky dobré přípravě, vybavení i zkušenostem našich učitelů,“ říká Ondřej Burián, žák třetího ročníku oboru zedník.

„Soutěž v Kopidlně není čistě floristická, ale komplexně se zaměřuje na celý obor – řízkování, roubování a poznávání rostlin. Oceňuji přístup poroty, která nás ihned po vyhodnocení informovala o výsledcích a chybách, kterých jsme se dopustili,“ popisuje Lukáš Spálenský, žák maturitního oboru zahradnictví, specializace floristika.

Zkrášlují životní prostředí

Střední odborná škola stavební a zahradnická je unikátní institucí v českém vzdělávacím systému. Sdružuje totiž dvě studijní zaměření, která se na první pohled mohou zdát naprosto odlišná – stavební a zahradnické. Ve skutečnosti mají ovšem naopak mnoho společného. Obě vyžadují šikovné ruce a obě vedou k tvorbě estetických i užitečných věcí pro každodenní život.

Více než stoletá tradice

Jedna z největších pražských škol, která má díky svému zahradnickému předchůdci více než 100letou tradici, se může pyšnit komplexní nabídkou řemeslného vzdělávání. Nabízí 4leté studijní obory s maturitou (například stavebnictví či ekonomika a podnikání), 3leté učební obory s výučním listem (například zedník, kominík, sklenář či instalatér), dvouleté nástavby s maturitou a také učební obory pro absolventy speciálních ZŠ. (Více informací na www.skolajarov.cz).