K 30. 6. mám skončit dohodou pracovní poměr se svým zaměstnavatelem a hned v pondělí 1. 7. nastupuji k novému zaměstnavateli. Můžu po prvním zaměstnavateli požadovat, aby mi dovolenou převedl k druhému, když jsem nevyčerpal v prvním pololetí ani jeden den? U obou zaměstnavatelů je nárok na 4 týdny dovolené za rok.

Převod dovolené při ukončení pracovního poměru

V případě, že zaměstnanec mění v průběhu roku zaměstnání, má právo požádat dosavadního zaměstnavatele, aby mu nevyčerpanou dovolenou převedl na nového zaměstnavatele. Účelem této úpravy je umožnit zaměstnanci normálně si vyčerpat dovolenou během roku, i když v jeho průběhu došlo ke změně zaměstnání.

V případě, že zaměstnanec o takovýto převod dovolené požádá, bude na jeho původním a novém zaměstnavateli, zda této žádosti vyhoví či nikoliv. Pokud budou oba zaměstnavatelé souhlasit, musí se domluvit na vypořádání náhrady mzdy, kterou zaměstnanci poskytne nový zaměstnavatel za část dovolené, na kterou mu vzniklo právo u původního zaměstnavatele.

Aby mohlo dojít k převodu dovolené k novému zaměstnavateli, musí být také splněna podmínka, že nové zaměstnání bude bezprostředně navazovat na ukončené. Typicky to bývá splněné při ukončení pracovního poměru k poslednímu dni měsíce a nástupu do nové práce hned k 1. dni následujícího měsíce (například konec PP k 30. 6./vznik PP u nového zaměstnavatele k 1. 7.).

Jak o převod dovolené požádat

O převedení dovolené žádá zaměstnanec u svého dosavadního zaměstnavatele. Musí tak učinit ještě před skončením pracovního poměru. Za předpokladu souhlasu nového zaměstnavatele se může zaměstnanec se svým dosavadním zaměstnavatelem na převodu dovolené přímo dohodnout – nejlépe v trojstranné dohodě, která bude uzavřena oběma zaměstnavateli a zaměstnancem.

Pokud k dohodě nedojde

K převodu dovolené však nedojde, pokud dosavadní zaměstnavatel žádost zaměstnance odmítne nebo se nedohodne s novým zaměstnavatelem na refundaci náhrady mzdy za poskytnutou dovolenou, na kterou vzniklo právo ještě u dosavadního zaměstnavatele.

V takovém případě bude mít dosavadní zaměstnavatel při skončení pracovního poměru povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za nevyčerpanou dovolenou, na kterou mu u něj v kalendářním roce vznikl nárok.

Shrnutí

Pokud chcete, aby vám současný zaměstnavatel převedl zbývající dovolenou na nového zaměstnavatele, obraťte se ještě před ukončením pracovního poměru na vašeho současného zaměstnavatele s žádostí o převod dovolené.

V případě, že vám zaměstnavatel (z jakéhokoli důvodu) nevyhoví, nemůžete se sice převodu dovolené na nového zaměstnavatele domáhat, ale stále vám zůstává nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou část dovolené, na kterou vám vzniklo právo u současného zaměstnavatele.

Odpovídali  David Borovec a Lucie Neuvirtová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.