Pokud v ČR podnikáte, je poměr mezi prací a volným časem ještě horší. To je však v rozporu s globálními zjištěními, podle kterých se situace podnikatelů zlepšuje.

Starší jsou na tom hůř

Méně se daří zvládat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem starší generaci. Mladší pracovníky (84 %) baví práce víc než poválečné ročníky (54 %) a jsou také spokojenější s úrovní vlastní produktivity (80 % proti 65 %).

Práce je činnost, ne místo trávení času

Rudd Doggen, regionální ředitel společnosti Regus pro střední a východní Evropu, k tomu dodává:

„Zaměstnanci, kteří jsou v práci šťastní, vykazují vyšší produktivitu a nižší pravděpodobnost odchodu z firmy. Podniky si začínají uvědomovat, že k najmutí a udržení talentovaných zaměstnanců je třeba se zaměřit na rozšiřování možností flexibilní práce. Mladším pracovníkům, kteří necítí takovou loajalitu vůči zaměstnavateli, je třeba dát příležitost pracovat způsobem, který jim vyhovuje, a ne je za každou cenu nutit dělat věci podle zaměstnavatele. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem se u generace Y nachází na vrcholu jejich hodnotového žebříčku. Technicky zdatná generace vnímá práci především jako činnost, ne jako místo, kam se chodí.“

Studie publikovaná již druhým rokem společností Regus, globálním poskytovatelem pracovišť, je založena na názorech 26 000 profesionálů z více než 90 zemí.