Polovina dotázaných se v nákladech na dopravu vejde do tisíce korun měsíčně. Kvůli finanční krizi pak musela typ dopravy v posledních dvou letech změnit celá pětina z nás.

Muži jezdí častěji než ženy

Automobil k dopravě do zaměstnání volí lidé překvapivě nejčastěji, a to napříč všemi vzdělanostními a příjmovými skupinami. Nejvíce autem do práce dojíždějí lidé bez maturity (přes 48 procent), vysokoškolsky vzdělaných je o 12 procent méně, tj. 36 procent.

Zajímavé rozdíly panují i mezi pohlavími – výrazně více jezdí autem do práce muži (50 procent) než ženy (29 procent).

Ze srovnání se staršími průzkumy pak vyplývá, že počet lidí cestujících do zaměstnání autem v posledních letech vzrostl: zatímco před deseti lety využívalo podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR automobil k dopravě do zaměstnání jen 28 procent Čechů, dnes je to již 40 procent z nás.

Na vině je omezená veřejná doprava

„Průzkum nám ukazuje, že lidé dnes za prací dojíždějí na mnohem delší vzdálenosti než dříve. A často z míst nebo do míst, která jsou hromadnou dopravou jen obtížně dostupná. Proto je používání automobilu v mnoha případech pochopitelné.,“ komentuje výsledky průzkumu Otakar Hora, Partner, KPMG Česká republika.

Někteří cestují i přes hodinu

Podle průzkumu přibývá rovněž lidí, kteří do práce cestují déle než hodinu. V současnosti jich je přes 12 procent, kdežto v roce 2003 se jednalo o pouhá tři procenta. Rovné pětině dotázaných dnes cesta do zaměstnání zabere čas kratší než 15 minut. Nejvíce respondentů (41 procent) se do práce dopraví během 15 až 30 minut, 26 procent z nás pak tráví na cestě do práce půl hodinu až hodinu.