Národní cenu vlády ČR uděluje svým usnesením vláda ČR na základě doporučení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ostatní kategorie budou hodnoceny odbornou porotou složenou z vědců Akademie věd ČR a dalších vědeckých pracovišť či univerzit.

Požadavky, které musí nominant splňovat jsou uveřejněny na webu www.ceskahlava.cz. Slavnostní vyhlášení letošních laureátů se uskuteční na galavečeru 17. listopadu v Národním domě na Vinohradech.

Česká Nobelovka

Česká hlava je prestižní ocenění udělované od roku 2002 českým vědcům za jejich činnost. Mnohdy bývá označována jako „česká Nobelovka“. Řada laureátů byla oceněna nejen za jejich práci v České republice, ale také v zahraničí.

Oceňováni jsou také studenti, kteří se začínají s vědou seznamovat na školách a vytvářet vlastní projekty. Pro ty je určeno ocenění Česká hlavička. Jedním z loňských laureátů České hlavičky, který se již prosadil ve světě, je Marek Novák, který zvítězil na nedávné olympiádě vědeckých talentů Intel ISEF 2013 v USA.

Letošní kategorie pro nominace

 

Národní cena vlády České republiky za celoživotní přínos vědeckému oboru
Cena společnosti Kapsch za objev, patent či jiný mimořádný vědecký počin
Cena Nadačního fondu Česká hlava pro krajana, který se výrazně prosadil v oblasti vědy v zahraničí
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci
Cena ministra životního prostředí ČR za technologii či výrobek chránící životní prostředí
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu
Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za nejlepší práci studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu