„Ze statistik vyplývá, že nejvyšších obratů dosahují společnosti se smíšeným vedením, kde se zřejmě optimálně doplňují mužský a ženský pohled na řízení firmy,“ uvedla vedoucí analytického oddělení společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková.

Ženy v České republice mají podle Kameníčkové adekvátní vzdělání pro vrcholné manažerské funkce – tvoří polovinu absolventů vysokých škol. Dostanou-li se ale do vedení společností pouze v důsledku kvót, mohou právem pociťovat nedocenění svých profesních kvalit.

Nejvyváženější jsou družstva

Z pohledu vyváženého poměru žen a mužů ve statutárních orgánech jsou na tom nejlépe družstva, z nichž více než třetina splňuje alespoň 40% zastoupení slabšího pohlaví. Poměrně dobře si vedou také akciové společnosti – více než tři čtvrtiny z nich mají ve statutárních orgánech zastoupena obě pohlaví a téměř třetina dosahuje minimálně 40% zastoupení žen.

Nejméně je žen ve vedení společností s ručením omezeným, z nichž je více než 70 % ryze „mužských“.

Ženy dominují v malých firmách

Mezi společnostmi, které mají ve svých statutárních orgánech výhradně ženy, převažují spíše menší firmy. Pouze 7 % společností vedených jen ženami dosahuje ročního obratu nad 10 miliónů korun.

Výlučně ženy ve statutárních orgánech má pouze 14 % obchodních společností. Nejčastěji k tomu dochází v odvětví ubytování a stravování (16 % společností), u podnikatelských aktivit spojených s nemovitostmi (rovněž 16 %) a v obchodu (15 %). Nejméně žen je zastoupeno ve stavebnictví, kde je téměř 80 % společností s výlučně mužským obsazením statutárních orgánů.