Studie, které se zúčastnilo celkem 4 000 respondentů, se zabývá zneužíváním soukromých informací na sociálních sítích a kyberšikanou na pracovišti.

Strach ze zneužití brzdí aktivity

Jednomu z českých respondentů se například stalo, že o sobě objevil na sociálních sítích tajnou diskusi, kterou vyvolal některý z jeho kolegů. 12 % Čechů se zase cítilo trapně, když se na sociálních sítích objevily jejich nevhodné fotografie z firemních akcí.

Někteří uživatelé proto svoji aktivitu na sociálních sítích raději úplně zrušili, nebo velmi omezili. 59 % Čechů je nyní při posílání informací ostražitějších, 21 % odesílání soukromých informací omezilo, 20 % tuto činnost dokonce úplně zrušilo.

Vytvořit etické principy

Tony Anscombe z AVG Technologies k tomu říká: „Je třeba zlepšit vzdělávání v oblasti sociálních médií a zajistit, aby zvýšený zájem o ně jak ze strany zaměstnanců, tak zaměstnavatelů se řídil etickými principy. Tím nemyslím jen zásadu, že zaměstnanci jsou zodpovědní za to, co zveřejňují a měli by to dělat tak, aby nepoškozovali sebe, svou společnost nebo své kolegy. Dokud si všichni nebudou vědomi toho, co je a co není přijatelné online chování, zůstávají otevřené dveře pro šikanu a nabourávání do soukromí.“

Nosí si do práce soukromí

Ruku v ruce s tím jak stoupá využívání sociálních sítí k soukromým i pracovním účelům, narůstá i zájem zaměstnanců o vlastní soukromí.

„Zaměstnanci často mluví o tom, že si svoji práci nosí domů. Vůbec si ale neuvědomují, že dochází i ke druhému paradoxu – nosí si do práce svůj domov, svoje soukromí a proto je třeba s osobními informacemi, ke kterým má například díky sociálním sítím přístup i kolega nebo nadřízený, zacházet opatrně,“ potvrzuje nový fenomén Jon Hill, generální ředitel personální společnosti Hays pro Českou republiku a Slovensko.