Českou republiku zastupují studenti čtyř pražských gymnázií: Gymnázia Jana Nerudy (GJN), které je i spoluorganizátorem a garantem konference, Gymnázia Omská, Le Lycée Français v Praze a English International School of Prague.

Tři stovky delegátů z různých zemí

Simulace modelu Spojených národů pro středoškoláky formou pravidelných konferencí je velmi populární po celém světě. V Evropě se koná mimo jiné v Londýně, Haagu, Paříži, St. Petersburgu či Bratislavě. Praha se stane jejím dějištěm již popáté. Letos se akce zúčastní téměř 300 delegátů z mnoha zemí (např. USA, Kanada, Německo, Švýcarsko, Turecko, Egypt, Kamerun).

V rámci konference PRAMUN čeká na její účastníky bohatý oficiální i neformální program. Tradiční začátek obstará diskusní fórum „Youth Forum“ ve středu 9. ledna, které slouží studentům pro vzájemné seznámení v jednotlivých komisích a je jakousi debatní „rozcvičkou“ před jednáním v komisích v rámci samotné simulace modelu OSN.

Hlavním tématem diskuse je odpuštění

Tématem letošní debaty v rámci fóra je „Co lze odpustit a co odpustit nelze“. Tato debata předchází hlavnímu bodu slavnostního zahájení konference PRAMUN ve čtvrtek 10. ledna, jímž je projev Dr. Roberta Fremra (člena mezinárodního soudního tribunálu v době, kdy byly souzeny zločiny ve Rwandě).

Po slavnostním zahajovacím ceremoniálu přijdou na řadu samotné debaty v jednotlivých komisích, které budou probíhat v pátek 11. a v sobotu 12. ledna. V sobotu konference od 12:00 hod. do 13:45 hod. vyvrcholí Valným shromážděním v Muzeu hudby, kde delegáti budou hlasovat o přijatých rezolucích.

Vedle oficiálního programu budou mít studenti čas mimo jiné i na návštěvu pražských památek či na večer o české historii s tématem Sametová revoluce 1989.

Přátelství na řadu let

Čeští studenti se na PRAMUN připravují již od září 2012 formou přípravných debat a seminářů. Aby se konference co nejvíce podobala skutečným zasedáním OSN, reprezentuje každý účastník jednu zemi, kterou dostane přidělenu o několik týdnů dříve, aby se na PRAMUN a postoje „své“ země k dané problematice mohl co nejlépe připravit.

Renáta Rejmíšová, vedoucí sekce anglického jazyka GJN a garant PRAMUNu 2013 k účasti studentů na konferenci uvedla:

„PRAMUN je pro studenty vynikající příležitostí k poznání, jak OSN funguje v praxi. Účastníci konference se naučí například znát pravidla, podle nichž se řídí zasedání OSN, debatovat nad aktuálními celospolečenskými tématy v jednotlivých komisích a psát návrhy a rezoluce. Tím hlavním je ale příležitost setkat se s vrstevníky z celého světa, sdílet s nimi své myšlenky, dále je rozvíjet, snažit se dospět ke vzájemné dohodě – a v neposlední řadě si při tom vylepšovat angličtinu. Na konferencích PRAMUN často vznikají přátelství, která přetrvávají mnoho let.“