„V posledních dvou letech sledujeme nebývalý nárůst zájmu o e-learningové kurzy. Dříve v nich lidé viděli jen levnou náhradu za kurzy prezenční, ale dnes jsou pojímány jako knihovny znalostí, které jsou k dispozici v okamžiku, kdy je to třeba. Mluvíme pak o Just-in-Time Learningu,“ říká Vladimír Adamovský z Počítačové školy Gopas, která se věnuje vedle klasické výuky v učebnách i vývoji těchto kurzů.

Učí se, když mají čas

E-learningové kurzy umožňují vytíženým zaměstnancům najít nedostatkový čas na studium. Kurz mají ve svém počítači nebo v jiném mobilním zařízení, a když mají chvíli mezi schůzkami či třeba ve vlaku, mohou si prostudovat několik lekcí.

„Důležitým aspektem tohoto způsobu studia je právě flexibilní práce s časem a mobilita kurzů. Přesouvají se z učeben do počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů a jsou tak k dispozici opravdu vždy a všude,“ doplňuje Adamovský.

Každý kurz se skládá z úvodního vstupního testu, který studentům pomáhá určit, co potřebují studovat, dále z psaného či profesionálně namluveného výkladu a ze cvičení probrané látky. Na konci kurzu je připraven závěrečný test, který prověří nabyté znalosti.