„Projekt centra je výsledkem vzájemné spolupráce gymnázií v Chebu a v Olešnici v sousedním Sasku, která trvá už čtyřicet let a vyvrcholila vybudováním jazykových a komunikačních center obou škol,“ uvedla mluvčí kraje Jana Pavlíková s tím, že projekt získal dotaci ve výši zhruba 30 miliónů korun z přeshraničního programu spolupráce Cíl 3.

Ideální podmínky

„Žákům se tady nabízejí ideální podmínky k rozšiřování jazykových i odborných znalostí a dovedností za použití moderní techniky. Navíc se jim usnadní kontakt s německými kolegy. Chebské gymnázium tím rozhodně získá na atraktivitě i pro budoucí uchazeče o studium,“ uvedl hejtman Josef Novotný (ČSSD) a připomněl, že kraj na realizaci záměru uvolnil ze svého tři milióny korun.

Součástí centra jsou výstavní prostory

Jazykové a komunikační centrum začala společnost Algon budovat v dubnu minulého roku jako přístavbu areálu gymnázia.

„Multimediální audiovizuální sál umožní nejmodernější druhy projekce, včetně názorných animací pomocí projektoru malého planetária. Chybět nebude ani moderně vybavená učebna, která podpoří úroveň vzájemné komunikace,“ prozradila Pavlíková.

Součástí centra se stanou také atraktivní vnější i vnitřní výstavní prostory, kde budou postupně umísťovány názorné interaktivní exponáty, demonstrující zábavnou formou nejrůznější přírodovědné a technické jevy a zákonitosti.

„Plánované on-line propojení pomocí webových kamer s partnerským jazykovým centrem gymnázia v Olešnici umožní v budoucnu sdílet významné akce a setkání na obou stranách česko-saské hranice,“ poznamenal ředitel gymnázia Jaroslav Kočvara.

Součástí tohoto přeshraničního projektu je také řada společných aktivit studentů a pedagogů obou gymnázií v době jeho realizace – tedy od října 2010 do června 2013.