Jsem zaměstnaná od 23. 7. 2012 u jedné nejmenované firmy a smlouvu mám podepsanou na 4 měsíce - jako zkušební. 25. 9. 2012 nám zaměstnavatel oznámil, že končí a zavírají obchod. Otevřeno bude jen do konce tohoto měsíce a tak nevím, jak bych měla postupovat, když z mé strany k ukončení nedošlo. A čtyřměsíční smlouva zkušební také běžně nebývá.

Existuje zkušební smlouva?

Český zákoníku práce, na rozdíl třeba od polského, samostatnou zkušební pracovní smlouvu nezná.
Zkušební dobu si musí smluvní strany písemně sjednat v pracovní smlouvě nebo i v jiné smlouvě – tedy neuplatní se automaticky. Ke sjednání zkušební doby musí dojít nejpozději v den nástupu do práce. Pokud se nejedná o vedoucího zaměstnance, nesmí být zkušební doba delší než 3 měsíce. Další omezení platí v případě, že je zkušební doba dohodnuta u pracovního poměru na dobu určitou. Pak nesmí být zkušební doba delší než polovina sjednané délky trvání pracovního poměru.

Zaměstnavatel se zaměstnancem si také mohou sjednat pracovní poměr na dobu určitou (se zkušební dobou i bez ní). Zde platí omezení, že nesmí být na dobu delší než 3 roky a opakovat ho lze nejvýše dvakrát (tj. maximálně 3 úseky na dobu určitou, bez ohledu na jejich délku).

Předpokládáme tedy, že ve vašem případě se jednalo o pracovní poměr na dobu určitou v délce 4 měsíců. Je otázkou, zda jste měla sjednánu také zkušební dobu – pokud ano, nesměla by být delší než 2 měsíce. I kdyby ji s vámi zaměstnavatel sjednal delší, uplatní se nejvýše v rozsahu, který zákon povoluje.

Rozvázání pracovního poměru

Nejjednodušší formou rozvázání pracovního poměru je pro zaměstnavatele zrušení ve zkušební době. Při něm se neuplatní výpovědní doba, není třeba uvádět žádný důvod ukončení a zaměstnanec nemá nárok na odstupné. Toto zrušení lze ale použít pouze tehdy, pokud zkušební doba ještě běží.

Ve vašem případě to znamená, že pokud byste měla pracovní poměr sjednaný na dobu určitou do 23. 11. 2012 (124 dní) se zkušební dobou, ta by skončila nejpozději 62. den, tj. 22. 9. 2012. Zrušení ve zkušební době dané později by bylo neplatné, ale musela byste se této skutečnosti domoci u soudu žalobou danou nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl váš pracovní poměr zrušením ve zkušební době skončit.

Další variantou, které váš zaměstnavatel může využít, je nechat váš pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby určité. V takovém případě opět nejste nijak chráněna ani např. při nemoci nebo těhotenství a nemáte nárok na odstupné. Pokud pro vás zaměstnavatel nebude mít práci podle vaší pracovní smlouvy z důvodu uzavření obchodu už nyní až do data skončení, bude se jednat o překážky v práci na jeho straně, za které vám bude povinen platit náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku, přestože nebudete práci vykonávat.

Poslední možností je výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Pro tu však platí minimálně dvouměsíční výpovědní doba (při doručení výpovědi v září by váš pracovní poměr skončil 30. 11. 2012) a povinnost vyplatit odstupné – ve vašem případě ve výši jednoho měsíčního výdělku.

Shrnutí

Zkušební pracovní smlouva sice neexistuje, ovšem se zaměstnavatelem můžete mít sjednán pracovní poměr na dobu určitou v délce 4 měsíců se zkušební dobou. Vzhledem k tomu, že maximální možná 2měsíční zkušební doba již uplynula, je nejpravděpodobnější, že zaměstnavatel nechá skončit váš pracovní poměr uplynutím sjednané doby určité a od uzavření obchodu vás nechá na překážkách na straně zaměstnavatele (jednodušeji řečeno na placeném volnu). Výpověď by postrádala smysl, protože váš pracovní poměr skončí uplynutím času před tím, než by uplynula dvouměsíční výpovědní doba.

Proti skončení pracovního poměru uplynutím doby se bohužel bránit nemůžete, vynutit si na zaměstnavateli její prodloužení ve vašem případě skutečně nelze.

Odpovídala Romana Náhlíková Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.