Trend přímé spolupráce středních škol a strojírenských i hutních firem navíc přináší možnost otevírat kurzy šité přímo na míru daným profesím.

Vzrůstající zájem o strojírenství

„V posledních třech letech jsme zaznamenali vzrůstající zájem o kurzy dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství. Každý pátý účastník absolvoval kurz z tohoto oboru. Mezi tradičně frekventované patří kurzy svařování, jeřábnické kurzy, manipulace s vozíky a tlakovým zařízením,“ říká Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE.

Do projektu je od roku 2009 zapojeno 325 škol. Týmy pedagogů prošly školením a každá škola dostala možnost vytvořit si ve třech vlnách celkem tři programy. Jejich volba vedla mnohde na základě konkrétních potřeb regionů právě k silnému zastoupení strojírenských oborů.

Vzdělávání orientované na potřeby firem

Například Střední odborná škola Třineckých železáren připravila pro uvedenou firmu v rámci projektu tři programy: hutník-valcíř kovů, slévač a elektroinstalatér.

„Jsme příkladem školy, která už se skutečně stala centrem celoživotního učení,“ říká Roman Cieślar, metodik pro celoživotní vzdělávání na zdejší škole, která je od svého začátku spojena s železárnami. Ty jsou dokonce od roku 2009 opět jejím zřizovatelem.

V projektu UNIV 2 KRAJE škola s účastníky pilotně ověřovala program hutník-valcíř kovů, tedy program pro nejčastější profesi v Třineckých železárnách.