To jsou dílčí závěry z mezinárodní studie nazvané Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků, na jejímž zpracování se v loňském roce výrazně podílela Fakulta tělesné kultury (FTK) a Fakulta zdravotnických věd (FZV) Univerzity Palackého v Olomouci.

Důkladná sonda projevů chování

Autoři průzkumu zmapovali širokou škálu témat: vedle základních sociodemografických ukazatelů to jsou specifické oblasti chování, které mají významný vztah k tělesnému a duševním zdraví dětí a mládeže: kouření, užívání alkoholu, zdravotní a psychosomatické obtíže, užívání léků, výživa a stravovací zvyklosti, pohybové a volnočasové aktivity, rodina a úrazy. Výzkumu se zúčastnilo 94 škol ve všech krajích ČR. Dotazníky vyplnilo 5686 respondentů – dětí mezi 11 a 15 lety.

Podklady pro rozhodování odborníků

„Hlavním smyslem studie je dlouhodobě poskytovat vědecky podložená data pro politické rozhodování v oblasti životního stylu a zdraví například pro ministerstva zdravotnictví a školství, ale i širší odbornou veřejnost a odborníky v praxi. Řada dat přitom nevyznívá pro české školáky a jejich zdraví příliš příznivě.

Děti se s rostoucím věkem stále méně pohybují, přestávají sportovat a tráví stále více času u televize a počítače. Také klesá konzumace zeleniny a ovoce, nárůst naopak pozorujeme u nezdravých potravin. Česká republika je jednou ze zemí se značně vysokým výskytem nadváhy a obezity,“ uvedl Michal Kalman, hlavní řešitel studie za ČR.

„Věříme, že se publikace stane cenným zdrojem poznatků a inspirace pro práci odborníků v oblasti prevence rizikového chování a podpory zdraví dětí a mládeže v České republice. Výhodou knihy je, že je určena k bezplatnému šíření na internetu, odborné veřejnosti i studentům,“ dodal spoluautor Zdeněk Hamřík, vedoucí katedry rekreologie FTK UP.

Některé závěry studie

 

Ve skupině 13letých je počet chlapců s nadváhou a obezitou 3x vyšší než dívek;
 v 15 letech pravidelně snídá pouze 46 % chlapců a 42 % dívek;
 kokakolu (nebo jiné slazené limonády) pije každý den ¼ chlapců;
½ třináctiletých a ¾ patnáctiletých mají zkušenost s tabákem, pravidelnými kuřáky je 18 % patnáctiletých dětí, přičemž dívky kouří výrazně častěji než chlapci;
 7 z 10 dětí tráví více než 2 hodiny denně u PC;
 ¼ dívek získala zkušenost s pohlavním stykem do 15 let;
 více než pětina chlapců a čtvrtina dívek v 9. třídách ZŠ má zkušenost s pohlavním stykem.