Projekt Česká inovace, jehož generálním partnerem je společnost 3M, pomáhá realizovat zajímavé nápady živnostníků, podniků všech velikostí, studentů i jednotlivců v České republice.

Vzbudit v dětech nadšení pro techniku

„Vítězný projekt se snaží podpořit v dětech nadšení pro technické obory již od útlého věku. Není zaměřen na okamžitý efekt, ale dlouhodobě, a proto takový projekt rádi podpoříme,“ uvedl David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko.

Mladí asistenti z VUT se učí vysvětlit technickou problematiku tak, aby tomu rozuměly i malé děti. Bývalí úspěšní manažeři v důchodovém věku zase uplatňují své dlouholeté zkušenosti a znalost v roli oponentů a poradců. Kromě manuálu pro výuku technických předmětů pro potřeby pedagogů z mateřských a základních škol je výstupem projektu také užitný vzor, který se týká modelů mostních konstrukcí.

„Úkolem je nyní změřit vliv technické výuky u dětí, tj. porovnat děti v prvních ročnících ZŠ, které prošly technickou výukou v předškolním věku, s ostatními spolužáky. Výstupy z tohoto projektu budou uplatněny v těch školách a školkách, které o ně následně projeví zájem,“ zdůraznil David Vrba.

Technické obory jsou popelkou

Počet absolventů vysokých škol v posledních letech roste, nejvíce však u humanitních a ekonomických oborů. Technické obory stagnují, takže jejich podíl na celkové vzdělanosti klesá.

Nedostatek technicky vzdělaných lidí může ohrozit konkurenceschopnost české ekonomiky. Předměty jako matematika nebo fyzika zajímají méně žáků, než by bylo potřeba.

Protože je v populaci omezené procento lidí s technickými vlohami, chce projekt technických školek u dětí vzbudit zájem o tuto oblast, aby lépe přijímaly základní poznatky vědy a techniky a uvědomily si jejich dopad na každodenní život.