Z průzkumu mezi více než 10 tisíci tuzemskými podnikateli, který se uskutečnil v souvislosti s podnikatelskými soutěžemi Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011, vyplynulo, že současný trend klesající míry nezaměstnanosti nemusí vždy korespondovat s uspokojivým stavem pracovního trhu.

Dvaapadesát procent podnikatelů si sice myslí, že je na trhu dostatek vhodné pracovní síly, avšak třiašedesát procent podnikatelů pociťuje nedostatek vhodných pracovníků pro své podnikání.

Chybí potřebné kvalifikace

V červenci 2011 meziročně klesla míra nezaměstnanosti o 1,1 procentního bodu na 8,9 procenta, nicméně ve stejném období se zvýšil počet podnikatelů, kteří v okolí sídla své firmy pociťují nedostatek volné pracovní síly o pět procentních bodů. Již třetím rokem tak roste podíl podnikatelů, kteří v lokalitě sídla své firmy postrádají vhodné pracovní síly.

„Je paradoxní, že zatímco u nás statisíce osob marně hledají uplatnění na pracovním trhu, firmy si stále více stěžují, že zejména v některých oborech nemohou ve své lokalitě najít potřebné kvalifikované pracovníky,“ komentoval výsledky průzkumu prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Řemesla byla dlouhodobě podceňována

Dlouhodobý nedostatek „vhodných“ pracovníků v některých oborech potvrzuje viceprezident Cechu topenářů a instalatérů Miroslav Vybíral: „Úbytek kvalifikovaných lidí vznikl jednak přirozeným odchodem do důchodu a také společenským klimatem, které podceňovalo řemeslo a naopak nekriticky vynášelo byť pochybné, ale středo- nebo vysokoškolské vzdělání, a to i bez šance na uplatnění.“

Příčinu vidí viceprezident hlavně v zanedbaném učňovském školství, nedocenění řemesla ve společnosti a v nulových benefitech pro firmy podporující výchovu učňů. Podle něj by nápravě pomohla podpora učňovských oborů ve formě stipendií či domovů mládeže u učňovských zařízení.

Některé profese jsou z podstaty sezónní

Nutnost zlepšit podmínky v učňovském školství a propagovat řemeslo na základních školách zdůrazňuje také cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů Jiří Vrňata. Podle něj by měla rovněž být odpovídajícím způsobem finančně ohodnocena rizika, která v těchto profesích při své práci lidé podstupují.

„Zvýšení atraktivity našich řemesel by pomohlo i jejich zařazení mezi sezónní práce. Za dny v zimních měsících, kdy se kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám tato řemesla nedají vykonávat, by se vyplácela refundace,“ doplňuje cechmistr. V sousedních zemích, jako jsou Rakousko nebo Německo, podle Vrňaty tyto refundace v různých podobách existují a fungují.

S jednou kvalifikací nevystačíme

Ke zpružnění trhu práce by podle prezidenta Hospodářské komory ČR měl přes všechny své nedostatky pomoci nový zákoník práce.

„Za velkou příležitost a svým způsobem i za lék na bolesti tuzemského trhu práce považuji také v současnosti budované systémy Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, které nastaví pravidla pro systém vzdělávání a rekvalifikací dospělých,“ říká Petr Kužel.

Díky nim mohou lidé mimo klasický školský systém získat konkrétní kvalifikaci doloženou v celé republice uznávaným a státem garantovaným certifikátem. Firmám to umožní získat pracovníky s potřebnou kvalifikací, které v současnosti postrádají, a mnozí lidé konečně najdou uplatnění na trhu práce.

„Dynamicky se měnící trh práce a technologický pokrok nás totiž všechny nutí si naši kvalifikaci znovu a znovu obnovovat, případně obměňovat. S jednou kvalifikací na celý život, jako byli zvyklí naši otcové a matky, již nevystačíme,“ uzavírá Kužel.