Jako příklad utlumování problematiky rovných příležitostí uvedly spolky hájící práva žen mimo jiné to, že vládní rada pro rovné příležitosti už rok prakticky nefunguje a nyní má dokonce přejít pod ministerstvo práce.

Reformy prohlubují nerovnosti pohlaví

Česká republika se v mezinárodních úmluvách zavázala, že odstraní všechny formy diskriminace na základě pohlaví.

"V současné době ale nic nenasvědčuje tomu, že by se vaše vláda chystala vytvořit v této oblasti vlastní koncepci a přijmout příslušná opatření. Naopak, zrušení postu ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny, váhavost při jmenování zmocněnkyně pro lidská práva a faktické zastavení činnosti Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů na již více než rok v nás vyvolává otázku, jakou váhu vaše vláda této problematice přikládá," napsala premiérovi předsedkyně České ženské lobby (ČŽL) Jana Smiggels Kavková.

Navíc podle některých analýz, například zprávy Social Watch, nerovnosti na základě pohlaví v české společnosti přetrvávají, a v důsledku krize a sociálně necitlivých reforem se prý ještě prohlubují.

Nerovnost mužů a žen při péči o rodinu

Sdružení neziskových organizací, které hájí práva žen, pálí v současnosti zejména osud rady vlády pro rovné příležitosti mužů a žen. Není prý totiž jasné, proč se rada přesouvá zpět pod ministerstvo práce, kdo jí bude předsedat a zda se na jejím chodu budou kromě politiků a úředníků podílet i "neziskovky" a zástupci akademické sféry.

Podle České ženské lobby se nerovnost mezi ženami a muži v České republice projevuje hlavně při slaďování práce a rodiny, je patrná také v malém zastoupení žen v politice a v rozhodovacích funkcích. Feministky také dlouhodobě kritizují stav porodnictví a postavení migrantek v české společnosti.