V porovnání s předchozím čtvrtletím je index trhu práce relativně stabilní, zatímco v meziročním srovnání hlásí zaměstnavatelé zlepšení o dva procentní body.

Šest procent zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, tři procenta předpovídají jeho snížení a devadesát procent zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2011 hodnotu +3 %.

V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro třetí čtvrtletí 2011 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti do konce září 2011 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Nedostatek lidí s kvalifikací

Odpovědi ukazují na rostoucí optimismus zaměstnavatelů, což je dobrá zpráva pro ekonomiku jako celek.

„Zaznamenáváme postupné zlepšování ve všech oborech s výjimkou odvětví státní správy, zdravotnictví, vzdělávání a kultury, kde se projevují restrikce státního rozpočtu. Snižuje se nezaměstnanost, roste počet nabídek pracovních míst a zároveň se snižuje počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Tím opět zesílil dlouhodobý nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací a zaměstnavatelé budou mít stále větší potíže s obsazováním volných pracovních míst,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání podle odvětví

Zaměstnavatelé v devíti odvětvích z deseti předpovídají pro třetí čtvrtletí 2011 zlepšení náborového prostředí. Zpracovatelský průmysl hlásí nejoptimističtější index ve výši +14 % a těžba nerostných surovin uvádí index +11 %. Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov předpovídají optimistických +8 %, stavebnictví, doprava, skladování a logistika hlásí hodnotu indexu +5 %.

Naopak minusové hodnoty očekávají odvětví jako státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura, kde počítají se snižováním počtu pracovních sil a s indexem –2 %.

V meziročním srovnání hlásí někteří zaměstnavatelé v regionech silnější náborové aktivity. V Praze se zvýšil index trhu práce o pět procentních bodů a na Moravě o tři procentní body.

Chybějí zkušenosti

Součástí průzkumu o situaci na trhu práce byl i průzkum zaměřený na obsaditelnost konkrétních pozic vhodným uchazečem.

V České republice těžko obsazuje svá pracovní místa 22 % zaměstnavatelů. Mezi nejvíce nedostatkové profese patří obchodní zástupci, řidiči, uklízečky a hospodyně, projektanti, lékaři, IT manažeři, ale i ošetřovatelé a pomocné zdravotní síly a učitelé.

K hlavním důvodům, proč zaměstnavatelé nemohou obsadit volné pozice, patří nedostatek zkušeností uchazečů, jejich technických dovedností, kvalifikace a vzdělání, dále nedostatek správných hodnot nebo způsobu uvažování, komunikačních dovedností, ale i nedostatečný osobnostní profil.

Nedostatek talentů nutí zaměstnavatele, aby měnili přístup k náborům a ke způsobu, jakým pracují s lidskými zdroji. „V České republice zaměstnavatelé nejčastěji hledají rezervy v inzerci a v náborovém procesu. Ve vyspělých zemích světa čelí nedostatku talentů hlavně tím, že investují do dalšího tréninku a rozvoje zaměstnanců.

Pro zaměstnavatele bude stále méně důležitá dostupnost kapitálu nebo technologií, ale hlavním předpokladem jejich prosperity bude přístup k „talentům“, které budou stále vzácnějším zdrojem. Proto se nebojíme hovořit o přechodu od kapitalismu k talentismu,“ říká Jaroslava Rezlerová.