Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků a následného čerpání zákonných příspěvků, nýbrž kvůli jejich schopnostem.

Odborným garantem této kategorie je Konto Bariéry. Hlavním cílem, proč Konto Bariéry iniciovalo vznik této kategorie, byla podle slov ředitelky organizace Boženy Jirků snaha upozornit na problematiku zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem.

„Začali jsme se totiž dostávat do situace, kdy jsme školili a rekvalifikovali lidi v našich počítačových učebnách po celé republice a oni nenacházeli pracovní uplatnění,“ říká Jirků.

Hodnotila se i motivace firem

Přihlášené firmy byly hodnoceny podle řady kritérií. O pořadí rozhodovaly vedle počtu zaměstnanců se zdravotním handicapem a jejich poměru k počtu zdravých zaměstnanců také pozice a druh pracovního poměru a ochota k alternativním úvazkům. Porota však posuzovala také motivaci firem, proč zaměstnávají handicapované a jaké jim nabízejí možnosti profesního růstu. Samozřejmostí je i bezbariérové pracoviště.

Je třeba dělat cílenou osvětu, ukazovat vynikající lidi, kteří dosahují výborných výsledků a vůbec jim v tom nebrání to, že sedí na vozíku. Božena Jirků, ředitelka Konto Bariéry

„Společnost Škoda Auto společně s odborovou organizací OS Kovo již mnoho let intenzivně pracuje na začleňování handicapovaných do pracovního procesu. Chceme tak dávat těmto lidem šanci profesně i osobnostně růst. Chceme být také dobrým příkladem dalším společnostem a dokázat jim, že je naprosto správné a prospěšné pomáhat lidem, kteří mají v životě o trochu méně štěstí než ostatní,“ říkají společně Jaroslav Povšík, předseda ZO OS Kovo při Škoda Auto, a Dr. Bartoš, vedoucí ochrany zdraví Škoda Auto.

V hledání práce pomůže internet

Ke zvyšování zaměstnanosti lidí se zdravotním handicapem napomáhá řada specializovaných webů. Jedním z nich je i Burza práce Konta Bariéry www.kontobariery.cz/burzaprace. V současné době je zde zaregistrováno více než 200 zaměstnavatelů a 480 uchazečů se zdravotním handicapem o práci.

„Zaměstnávání handicapovaných se nezmění mávnutím kouzelného proutku. Je třeba dělat cílenou osvětu, ukazovat vynikající lidi, kteří dosahují výborných výsledků a vůbec jim v tom nebrání to, že sedí na vozíku. Osvědčily se nám workshopy pro firmy, ve kterých sami lidé se zdravotním postižením vysvětlují špičkovým manažerům, jaké jsou jejich možnosti a také jejich omezení daná typem postižení (tělesné, zrakové, sluchové apod.),“ komentuje situaci v zaměstnávání handicapovaných spoluobčanů Božena Jirků.