Navrhovaná nařízení stanoví podmínky pro získání jednotné patentové ochrany, její právní důsledky a ustanovení ohledně překladu. Předložené návrhy nyní musí projednat Rada a Evropský parlament.

Podpora inovací

„Účelem jednotné patentové ochrany je zlevnit a zjednodušit zavádění inovací pro podniky a vynálezce po celé Evropě,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier a dodal: „Tato ochrana bude dosažitelná pro všechny společnosti v EU bez ohledu na to, kde mají sídlo. Bez inovací nelze dosáhnout udržitelného hospodářského růstu. A inovace nejsou možné bez účinné ochrany duševního vlastnictví.“

Současný systém je zkostnatělý

Současný evropský patentový systém je velmi drahý a složitý – především ve fázi po získání patentu a je obecně považován za překážku inovací v Evropě. Žádosti o patent posuzuje Evropský patentový úřad (EPO), mezivládní orgán sdružující evropské patentové organizace, jehož členy je 38 zemí (27 členských států EU a 11 dalších evropských zemí).

Pokud jsou splněny všechny náležitosti, může úřad udělit evropský patent. Aby však mohl vydaný patent platit v jednom členském státě, musí autor vynálezu znovu požádat o jeho potvrzení v každé jednotlivé zemi, v níž usiluje o patentovou ochranu. Tento proces zahrnuje nemalé náklady na překlad a administrativu.

23 000 eur jen za překlady

Pokud má být patent chráněn ve všech 27 státech EU, vyšplhají se náklady zhruba na 32 000 eur, z čehož celých 23 000 eur připadá jen na poplatky za překlady. Pro srovnání: patentové náklady v USA činí v průměru 1 850 eur.

Podle předložených návrhů by náklady na evropský patent s jednotným účinkem v 25 členských státech byly po přechodnou dobu sníženy na méně než 2 500 eur a poté až na 680 eur.