„Nepočítáme s odchodem většího množství lidí. Od roku 2004 se postupně otevíraly pracovní trhy všech evropských zemí a migrační potenciál ČR byl v tomto směru do značné míry vyčerpán. Naprostá většina lidí, kteří chtěli v Německu pracovat, tam již pracuje,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

O ukončení přechodných období v oblasti volného pohybu pracovníků Drábek jednal s bavorskou ministryní práce a sociálních věcí, rodiny a žen Christinou Haderthauerovou. I bavorská strana věří, že úplné otevření pracovního trhu nepředstavuje žádnou hrozbu, ale spíše příležitost k další vzájemné spolupráci. Vzhledem k tomu, že evropský pracovní trh volá po kvalifikované pracovní síle, spolupráce obou zemí a jejich služeb zaměstnanosti by se měla zaměřit na oblast vzdělávání a rozvoje nových dovedností a kvalifikací pro podniky působící v příhraničí nebo přes hranice.

Češi obecně jsou národem, kde mobilita pracovní síly je na nízké úrovni ve srovnání se zbytkem Evropy. Podle dostupných informací pracovalo v Německu na konci roku 2009 přes 14 000 občanů ČR, převážně ve stavebnictví, strojírenství, v turistickém ruchu, ve zdravotnictví, v zemědělství, v obchodu a administrativě. V Česku pracuje aktuálně asi 3000 Němců.

Značnou překážkou pro zaměstnávání občanů ČR v Německu je jazyková bariéra. I když se němčině ve školách věnuje v poslední době a hlavně v příhraničních oblastech vyšší pozornost, obecně v Česku byla a stále je hlavním cizím jazykem angličtina. Také kvůli omezenému přístupu na německý trh práce v uplynulých sedmi letech se většina občanů ČR migrujících za prací do EU zaměřovala na Velkou Británii, Irsko, Francii, Holandsko a další země.

Také němečtí partneři, tedy podniky a agentury práce, vidí bariéru v jazykové nevybavenosti českých pracovníků, a proto se dramatického vývoje po otevření pracovního trhu Němci neobávají a očekávají zájem spíše jednotlivců. Výjimkou by mohl být například obor hotelnictví a gastronomie, kde podle německých zástupců úřadů práce existuje dlouhodobě nedostatek personálu.

Podle německých expertů se pravděpodobně rozšíří zaměstnávání prostřednictvím agentur a mnoho německých firem, které mají provozovny v ČR, bude mít zájem zaměstnávat své pracovníky na obou stranách hranice.