Firmy v rámci tohoto programu za peníze ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu školily zaměstnance, jimž nemohly dočasně z důvodů poklesu zakázek způsobenému hospodářskou krizí přidělovat práci.

Díky projektu se nemuselo propouštět

„Díky projektu nemusely firmy propouštět své zaměstnance, ale mohly získat finanční příspěvky na zabezpečení vzdělávacích kurzů. Zaměstnanci si zdokonalili své odborné znalosti, dovednosti a kompetence,“ uvedla ředitelka Úřadu práce (ÚP) v Ostravě Yvona Jungová. Firmám byly kromě úhrady nákladů vzdělávání poskytovány i příspěvky na mzdy účastníků školení, případně cestovné.

První etapa projektu začala v březnu 2009 a ukončena byla v závěru června téhož roku. Zapojilo se do ní 2767 zaměstnanců 39 firem. Na ni navázala druhá fáze, jejíž aktivity trvaly až do konce minulého roku.

„Vzhledem k tomu, že první fáze projektu trvala pouze tři měsíce, druhá fáze byla co do počtu pořádaných kurzů i zapojených zaměstnanců výrazně úspěšnější,“ řekla mluvčí ostravského ÚP Martina Kubínová. Do druhé etapy se v Ostravě zapojilo 8094 zaměstnanců, kteří se účastnili 1387 kurzů.

Více než třetina vzdělávacích kurzů ve druhé fázi byla odborných pro technickohospodářské a administrativní pracovníky a pro dělnické profese. Další pětina kurzů byla zaměřena na výcvik takzvaných měkkých dovedností, 15 procent kurzů sloužilo zdokonalení v práci s počítačem a necelou desetinu kurzů tvořilo jazykové vzdělávání.

Náklady přesáhly 61 miliónů korun

Pětinu všech účastníků vzdělávacích kurzů projektu Vzdělávejte se! tvořili zaměstnanci hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava. „Zaměstnanci, kteří by v době dopadu ekonomické krize na naši společnost zůstali doma s náhradou 70 procent mzdy, dostávali díky tomuto programu mzdu v plné výši a navíc si zvýšili svou kvalifikaci. To je přínosem jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele,“ zhodnotil personální ředitel ArcelorMittal Ostrava Jan Rafaj.

„Naši jeřábníci, montéři, vazači a řidiči absolvovali profesní školení, využili jsme i kurzy pro předáky a mistry. Kromě těchto profesních školení dostali zaměstnanci příležitost zdokonalit se i v takových dovednostech, jako jsou prezentace, vedení lidí, budování vztahů se zákazníkem, ale i v technické angličtině či počítačových dovednostech,“ sdělil Rafaj, který zároveň pochválil ostravský Úřad práce za profesionální a pružný přístup.

V Ostravě se druhé fáze projektu účastnilo 112 zaměstnavatelů. Náklady na mzdy v této etapě podle Kubínové činily 33,7 mil. korun, náklady na kurzy 27,1 miliónu a na cestovné přes 236 tisíc korun.

Celkové náklady tedy přesáhly 61 miliónů korun, doplnila mluvčí ostravského ÚP.