První otevřené výběrové řízení bylo ve své nové podobě zahájeno minulý rok na základě programu modernizace ve výběru zaměstnanců pro instituce EU. Součástí programu je zavedení každoroční organizace výběrových řízení, díky níž budou potenciální uchazeči vědět, kdy mohou v každém roce podat přihlášku.

Dalším přínosem je efektivnější dvoufázový proces výběru, který zkrátil dobu nutnou pro rozsáhlá výběrová řízení ze dvou let na deset měsíců a pro menší specificky zaměřená výběrová řízení průměrně z šestnácti na pouhých šest měsíců. Vzhledem k atraktivnosti nabídky zaměstnání v institucích EU obdržel úřad EPSO více než 51 000 přihlášek, jeho pracovníci dodali výsledky zhruba devět měsíců po uzávěrce pro podávání přihlášek, která byla stanovena na duben minulého roku.

Z některých zemí se hlásí příliš málo uchazečů 

„Jsem přesvědčen, že modernější výběrová řízení nám pomohou udržet si konkurenceschopnost na pracovním trhu,“ komentoval výsledky místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič. „Jsem však rovněž znepokojen nedostatkem uchazečů z některých zemí, a proto podporuji veškeré úsilí, jehož cílem je získat pro zaměstnání v institucích EU více perspektivních uchazečů z těchto členských států,“ dodal Šefčovič.

Jedním z klíčových aspektů modernějších výběrových řízení je přesun důrazu z vědomostí na hodnocení schopností: to by mělo školeným členům výběrových komisí EPSO umožnit vybírat uchazeče s dovednostmi, které budou tito potenciální zaměstnanci EU potřebovat, aby co nejlépe využili značných příležitostí, jež jim práce v institucích EU nabízí.

Jak nepřicházet o ty nejschopnější

Ředitel úřadu EPSO David Bearfield zdůraznil, že uchazeči, kteří se přihlásili do výběrového řízení ve starém systému, čekali na výsledky často déle než rok a půl. „Tak jsme mohli přicházet o nejschopnější evropské odborníky, kteří prostě nechtěli ztrácet čas čekáním,“ připustil Bearfield.

„Doufáme, že tak bude studentům a absolventům vysokých škol po celé Evropě vyslána jasná zpráva, že pokud chtějí zajímavé a podnětné zaměstnání, které jim umožní vykonat důležitý kus práce, pak už nemusejí čekat. Díky změnám, jež jsme uskutečnili, je můžeme hodnotit tak rychle a efektivně jako konkurenční zaměstnavatelé kdekoliv v Evropě.“

Jak probíhal výběr administrátorů
Do výběrového řízení na administrátory (pracovníky s vysokoškolským vzděláním) vypsaného v roce 2010 se přihlásilo 51 639 uchazečů
První fáze výběru, kterou představují počítačové testy uvažování, se zúčastnilo 37 329 uchazečů. Tyto testy se konaly v centrech v EU a po celém světě
Ke druhé fázi výběru bylo pozváno 992 uchazečů. Proběhla v hodnotícím centru v Bruselu, kde prostřednictvím metod, jako je skupinové vyjednávání či strukturovaný pohovor, mohly odborné výběrové komise posoudit schopnosti uchazečů v různých oblastech
Na seznamu úspěšných uchazečů je 308 osob pro pět různých oblastí – evropskou veřejnou správu, právo, ekonomii, audit a informační a komunikační technologie
Výběrové řízení na administrátory (pracovníky s vysokoškolským vzděláním) v roce 2011 bude zahájeno 16. března. Od roku 2011 se ho mohou účastnit i studenti posledního ročníku bakalářského studia
V souvislosti se závazkem úřadu EPSO podporovat mnohojazyčnost je od roku 2011 první fáze hodnocení dostupná ve všech 23 úředních jazycích EU
Aby se výběrových řízení mohli účastnit nejlepší evropští odborníci žijící a působící po celém světě, rozšířil se pro první fázi hodnocení počet testovacích center, která jsou k dispozici mimo Evropu. Uchazeči si budou moci vybrat z 37 světových testovacích center na pěti kontinentech
Více informací o možnostech zaměstnání v institucích EU (EU Careers – Pracujte pro EU) a způsobech podání přihlášky lze nalézt na www.eu-careers.eu
Zájemcům mohou být také zasílány novinky přes Facebook nebo Twitter – stačí si vyhledat „EU Careers“