Účastníci se shodli, že prioritou je přijetí komplexní novely zákoníku práce.  Naopak opatření, jako je výpověď bez udání důvodů, nyní nepovažují za podstatné pro zpružnění pracovního práva v ČR.

Úprava podpor si vysloužila kritiku

Kritiku sklidila novelizovaná úprava poskytování podpory v nezaměstnanosti, která ekonomicky znevýhodňuje zaměstnance, kteří odejdou z vlastní vůle.  Podle signatářů výzvy toto opatření nepřispívá k pružnému pracovnímu trhu.

„Jsme proti zbytečnému zpřísňování regulace pracovně-právních vztahů, které vede k obcházení zákona a zaměstnance stejně nedokáže ochránit. Podporujeme naopak vytvoření takových podmínek, které seriózní většině zaměstnavatelů nebudou komplikovat život a umožní efektivně fungovat i v ekonomicky nejisté době,“ říká Klára Valentová z advokátní kanceláře Ambruz & Dark.

Firmy by chtěly nabírat

„Řada firem by již chtěla nabírat nové zaměstnance a těžit z nastupujícího hospodářského oživení. Současná právní úprava ale v řadě případů není firmám oporou pro dostatečně pružné reakce na rychle se měnící podmínky trhu. Cenou za tento stav je nižší konkurenceschopnost české ekonomiky a nižší počet pracovních míst, která mohla být nově vytvořena,“ říká Jan Malý, odborník na efektivitu organizační struktury ze společnosti PwC ČR.

„Pružné pracovní právo je nezbytné pro to, aby firmy mohly i v těžkých dobách nabírat nové pracovníky a udržely si talenty, do jejichž rozvoje investovaly nemalé prostředky. Není to nástroj, jak se zbavovat nepohodlných zaměstnanců, ale řešení, jak nastavit férové vztahy, které vyhovují oběma stranám a respektují aktuální ekonomickou situaci podniku,“ dodává Libor Stodola, odborník na řízení lidských zdrojů ze společnosti PwC ČR.

K iniciativě „Pružné pracovní právo 2010“ se již v počátku připojila Česko-německá obchodní a průmyslová komora (zastupující 3500 firem v České republice) a personálně je propojena s pracovní skupinou pro pracovní právo při Americké obchodní komoře.

Už na prvním setkání se zaměstnavatelé shodli, že je především nutné změnit současnou koncepci zákoníku práce. Ten je podle nich v podstatě opsaným starým zákoníkem práce z roku 1965 a neodpovídá dnešním potřebám pracovního trhu.  Zájem investorů o konkrétní destinaci a tedy i vytváření nových pracovních míst souvisí kromě řady dalších faktorů také s mírou pružnosti pracovního práva.

Co navrhuje  iniciativa
Výpovědní doba 1 měsíc
 Diferenciace odstupného dle délky trvání zaměstnání
Zjednodušení běhu výpovědních lhůt
Volitelné prodloužení zkušební doby
Zjednodušení úpravy kont pracovní doby
Zjednodušení úpravy agenturního zaměstnávání, snížení administrativní zátěže