Slaďování práce a mateřství je u nás ve firmě vysoce aktuální téma. Na mateřské dovolené je nyní osm žen a další čtyři se na ní chystají. Při počtu zaměstnanců lehce převyšujícím stovku to znamená 12 procent všech zaměstnanců, a to už je velké číslo.

Jak tedy přistupovat k ženě, která je čerstvě na mateřské dovolené? Nabízíme jim účast v programu nazvaném Otevřené dveře. Pokud se maminky rozhodnou ho aktivně využívat, můžeme jim mateřství trochu zpestřit. Jeho hlavní myšlenkou je zůstat s těmito ženami v kontaktu a informovat je o dění ve firmě. Pravidelně jim posíláme shrnutí novinek a zveme je na informační setkání. Díky tomu ví, co se děje a vnímají také zájem firmy.

Program Otevřené dveře jako odběhnutí od rodičovských povinností

Pro většinu z nich představuje program Otevřené dveře malé odběhnutí od rodičovských povinností. Až dítě trochu vyroste a maminky začnou mít o něco více času, mohou se opět zapojit do práce. Mám na mysli částečnou spolupráci. Existují úkoly, které jsou k tomu vhodné a u nichž někdy nevíme, koho z řadových zaměstnanců jimi pověřit.

Například jedna z kolegyň už několik měsíců pracuje na procesním auditu. Jednou týdně si na pobočce sjedná důležité schůzky a zbytek zvládne udělat doma. Podobné úkoly by měl dělat člověk schopný pohledu „zvenčí,“ zároveň s dobrou znalostí vnitřního prostředí, a tuto podmínku ženy na mateřské splňují.

Důležitým znakem programu Otevřené dveře je snaha o návrat zaměstnance na jakoukoliv pozici ve firmě. Nikoho nenutíme dělat po návratu stejnou práci. Proto účastnice programu zveme do všech výběrových řízení na volná místa ve firmě, a pokud je to možné, snažíme se jim vytvořit i podmínky pro práci z domova.

Jak se dvě maminky mohou podělit o manažerskou pozici

Dalším způsobem, jak mohou ženy dělit svůj čas mezi péči o dítě a práci, je sdílení pracovní pozice s další osobou. Jako matka malého dítěte mohu posloužit za  příklad. Svou pozici sdílím s kolegyní, která také má malé děti. Já se starám o koncepční a strategické záležitosti, kolegyně více o věci operativní.

Jak lze takové rozdělení zvládat? Především je to o vzájemné komunikaci. Obě musíme být plně zastupitelné a orientovat se v záležitostech toho druhého. Abych nezapomněla, mateřská dovolená nemusí být vždy jen o ženách. Jeden z našich kolegů ji sdílí se svou manželkou a vše funguje ke vzájemné spokojenosti.