Z ankety, kterou v dubnu provedla společnost DMC management consulting vyplynulo, že v období krize hledají zaměstnavatelé zkušené pracovníky, nejčastěji s praxí od dvou do pěti let. Při náboru se zaměřují především na odborné znalosti, praktické zkušenosti a osobnostní předpoklady.

Praxe nad 10 let se ale naopak stává handicapem. „Zaměstnanci s praxí nad 10 let obtížně následují principy a systémy u zaměstnavatele obvyklé,“ tlumočí převažující názor firem partnerka společnosti DMC management consulting Jitka Tejnorová. „Zaměstnanec s praxí dva až pět let má již dostatečné zkušenosti v daném oboru, dokáže se lépe rozhodovat a pro zapracování na nové pozici nepotřebuje mnoho času,“ popisuje Tejnorová.

Věk u náboru nerozhoduje

Na otázku věku nových zaměstnanců 60 % dotázaných v anketě DMC management consulting odpovědělo, že u náboru nerozhoduje. Věkový aspekt je u řady společností uplatňován pouze u pozic, které vyžadují například fyzickou zdatnost, nebo jsou například vysoce zátěžové na srdce.

„Oproti devadesátým letům, kdy se nabírali jenom mladí, draví a bývalým režimem ‚nepostižení‘ uchazeči, dnes již otázka věku při náboru nehraje roli,“ komentuje Tejnorová. „Věkově namixované týmy mají mnohem větší hodnotu. Starší a zkušenější zaměstnanci řeší problémy s větším klidem, s využitím předchozích zkušeností. Mladí lidé se od nich mohou učit a naopak pomáhat při práci s informačními systémy, navíc přinášejí do týmu nestandardní řešení a kreativitu. V týmu pak funguje atmosféra vzájemné úcty a respektu.“

Náborové metody krize nezměnila

Způsob náboru se v době krize výrazně nezměnil, ke změně došlo pouze u 20 % z dotázaných. Změna přitom spočívá zejména ve větších nárocích na uchazeče. Velká část respondentů v anketě konstatovala, že se markantně zvýšilo množství kvalitních uchazečů. V náborových technikách se stále nejčastěji vyskytuje osobní pohovor (76 %). Metod assessment centra je využíváno pouze ze 3 %.