"Jsme totiž zavaleni žádostmi věřitelů o exekuci některé z dávek, u nichž je strhávání pohledávky přípustné. Tedy buď rodičovského příspěvku, sociálního příplatku či odměny pěstouna," uvedl Malý.

Splácet své závazky není schopno na 900 z celkem 10 000 lidí v evidenci úřadu práce. "Čtyřicet procent těchto dlužníků uhání osm a více věřitelů. Rekord drží klientka, která se zadlužila u 22 institucí," doplnil Malý.

Zadluženost vede k práci na černo

Upozornil, že se zadlužeností souvisí i práce na černo. "Těmto lidem nezbývá než pracovat nelegálně. V případě nástupu do zaměstnání by jim totiž příjmy zabavil exekutor. Proto, i když jim práci najdeme, odmítnou. Raději se nechají vyřadit z evidence a ztratí nárok na podporu," vysvětlil.

Za bezvýchodnou situaci těchto lidí podle Malého může i stát. "Navrhovali jsme legislativní opatření, jež by například omezilo možnost půjčování jakékoli finanční částky s vysokým úrokem komukoli, jak to předvádí řada firem, navíc s podporou masivních reklam v médiích," řekl už dříve.

Věřitelem je i úřad práce

Pohledávky eviduje ale i úřad práce. Lidé a firmy mu k 31. březnu dlužili 6,68 miliónu korun, meziročně o 296 000 korun více. Kvůli vymáhání pohledávek úřad navázal před dvěma lety spolupráci se dvěma exekutory. V současné době pracují na 244 případech s celkovou dlužnou částkou 5,1 miliónu korun. O dalších exekucích u pohledávek za 1,15 miliónu korun soud ještě nerozhodl.

Lidé úřadu práce například nevrátili neoprávněně vyplacenou podporu, dluží za náklady na nedokončenou rekvalifikaci, zaměstnavatelé zase za mzdy a odvody uhrazené úřadem v době jejich platební neschopnosti.

"Snažíme se exekucím předcházet a upozorňujeme dlužníky, ať s námi raději uzavřou splátkový kalendář. Ušetří tak náklady spojené s vymáháním peněz, které musí exekutorovi uhradit. Nyní máme podepsané splátkové kalendáře se 30 dlužníky na částku přesahující 393 000 korun," sdělil Jaroslav Káninský z kontrolního odboru mosteckého úřadu práce.