"Tato studie poskytuje zatím nejsilnější důkaz, že neustálá obava o práci má negativní dopad na zdraví zaměstnanců," říká socioložka Sarah Burgardová. "Může znít překvapivě, že chronicky vysoká pracovní nejistota je silněji spojená se zhoršením zdraví než skutečná ztráta práce nebo nezaměstnanost," dodává.

Vědci navíc zjistili, že chronický strach ze ztráty práce je větším předpokladem pro zhoršení zdravotního stavu než kouření nebo vysoký krevní tlak. "Neustálý stres je pro lidi zdrojem napětí. Je to právě ona nepolevující povaha nejistoty, která je dostává na kolena," řekla Burgardová. "Cokoli, co mohou zaměstnavatelé udělat, aby poskytli zaměstnancům informace o tom, co se má stát, pravděpodobně pomůže."