Cílem stipendia je finančně pomoci talentovaným vědkyním realizovat perspektivní vědecký výzkum, s tím, že rozhodnutí o způsobu využití stipendia je plně na volbě laureátek.

Žádosti o stipendia bude hodnotit komise, jejíž předsedkyní je Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., členka Vědecké rady Akademie Věd (její bývalá předsedkyně) a předsedkyně České komise pro UNESCO.

Za uplynulé dva ročníky, do kterých bylo přihlášeno na 64 různých projektů, byla udělena stipendia 6 českým badatelkám za více než milión korun. Uzávěrka přihlášek je i v letošním roce stanovena do 31. října 2008 s plánovaným slavnostním vyhlášením výsledků v lednu 2009.

Dalšími členy jsou např. místopředsedové AV ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., a Ing. Pavel Vlasák, DrSc., vedoucí tajemník České komise pro UNESCO Ing. Pavel Škoda a generální ředitel L´Oréal Česká republika Jean-Charles Bondy.

Další podrobnosti o projektu a formuláře přihlášek naleznete na www.prozenyvevede.cz