Zaškolení nových odborníků je dlouhodobou záležitostí. Některé experty, kteří budou odcházet do penze, mohou nahradit až po několika letech praxe, řekl mluvčí elektrárny Petr Spilka.

"Příprava operátora, když pominu dobu vysoké školy, trvá nejméně dva roky, než může začít samostatně pracovat," přiblížil Spilka. ČEZ v Dukovanech nyní zaměstnává kolem 1 100 lidí. Elektrárna je v provozu 23. rokem, průměrný věk pracovníků činí 47 let.

Nábor nových pracovních sil firma zahájila po letech propouštění, dodal Spilka. O náhradu za starší pracovníky se ČEZ musí postarat v dostatečném předstihu i proto, že technických profesí je v celé republice dlouhodobě nedostatek.

Noví pracovníci musí projít psychotesty

Mladé lidi na místa operátorů se ČEZ už rok snaží získat v projektu Bakalář. Studenti, kteří do něj vstoupí, mohou mít stipendium.

Před nástupem na vysokou školu i v průběhu studia se ale musejí podrobit profesním psychologickým testům, z nichž vyplyne například jejich odolnost vůči psychické zátěži, schopnost rozhodování či sebekontroly. Do roku 2020 budou Dukovany potřebovat také 99 středoškoláků a 62 lidí s výučním listem.

Dukovanská elektrárna je dosud největším dodavatelem elektřiny v Česku. Její životnost byla projektována na 30 let, díky postupné modernizaci ČEZ uvažuje o prodloužení jejího provozu na 50 až 60 let.