Ochota pracovat mimo svoji kvalifikaci nebo obor je zhruba stejná u mužů a u žen i u lidí všech věkových kategorií. Viditelně menší je u respondentů s vysokoškolským vzděláním, přesto by jich skoro 80 procent v zájmu udržení práce přijalo zaměstnání mimo svou profesi.

Přestěhovat se kvůli práci do jiného města či obce v jiném kraji ČR je únosnější spíše pro muže než pro ženy. Tuto variantu akceptovalo skoro 50 procent mužů a 35 procent žen.

Více nakloněni takovému řešení jsou lidé do 30 let, skoro 60 procent by kvůli práci se přestěhovalo. U věkové skupiny 30 - 44 let je to 40 procent a u lidí ve věku 45 - 59 let je to mírně přes 30 procent.

Podle průzkumu považuje 36 procent lidí za stejně přijatelnou variantu přijmout práci za méně peněz nebo práci mimo svůj obor. Na všechna ve výzkumu zjišťovaná řešení, včetně přestěhování se, je ochotno přistoupit 26 procent respondentů. Naopak pro udržení se na trhu práce není ochotno udělat vůbec nic sedm procent dotázaných lidí.