Údaje vyplývají z informací Ústavu pro informace ve vzdělávání. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve školství celkem činila v loňském roce 21 112 korun, což je o 6,3 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Zaměstnanci v regionálním školství pobírali v průměru 19 842 korun.

Učitelé v mateřských školách našli v roce 2007 na výplatních páskách v průměru 19.188 korun, učitelé základních škol 24 121 korun a učitelé středních škol 25 660 korun. Po vyšších odborných školách nejvíce rostla mzda učitelům gymnázií, škol se sportovním zaměřením a konzervatoří (o 6,6 procenta), nejméně pedagogům v mateřských školách (o 5,2 procenta).

Letos může být růst mezd i vyšší

Letos by měly odměny pracovníků v regionálním školství stoupnout alespoň o 2,8 procenta, růst však může být vyšší kvůli úbytku žáků a odchodu pracovníků. Školské odbory však upozorňují na to, že reálné platy zaměstnanců škol poklesly kvůli vysoké inflaci. Chtějí proto dosáhnout navýšení prostředků na mzdy.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců regionálního školství dosahoval v loňském roce 88,6 procent celorepublikového průměru, plat učitelů mateřských škol 85,6 procent průměru. Nad průměrnou celorepublikovou mzdou se pohyboval například plat učitelů základních a středních škol.