Zaměstnanci a studenti elektrotechnické fakulty ČVUT se včera přímo učili poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí pomocí automatického defibrilátoru. Podle organizátorů akce jde o prevenci pro poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, který na elektrotechnické fakultě může nastat.

Lékař a organizátor akce Vítězslav Kříha ČTK řekl, že o nácvik, který se loni konal ve zkouškovém období, měli studenti větší zájem. Dnes jim v hojnější účasti asi zabránila výuka.

"Jsme elektrotechnická fakulta; děláme, co můžeme, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Pokud by se to přesto stalo, je velmi důležité, abychom byli schopni zareagovat a správnou první pomocí dát postiženému šanci," vysvětlil Kříha.

Předpokládá, že absolventi, kteří se dostanou po škole do řídících funkcí, budou prosazovat vybavení defibrilátory i na svých pracovištích. Školení o obsluze přístroje, který umí srovnat nepravidelný chod srdce nebo zastavené srdce znovu rozběhnout, doprovázel nácvik umělého dýchání a srdeční masáže.

Přístroj sám radí, jak provést oživování

"Včasná pomoc ještě před příjezdem záchranářů umožní zachovat plnohodnotnou funkci mozku a srdce postiženého. Praktický nácvik dá zaměstnancům i studentům jistotu, že když se ocitnou v situaci, kdy bude třeba zasáhnout, nebudou čekat, až to udělá někdo jiný," shrnul přínos školení lékař.

Přístroj vede sám oživování slovními pokyny. Pomocí čidla sleduje kvalitu nepřímé srdeční masáže. Sám také změří a vyhodnotí elektrickou aktivitu srdce a rozhodne, zda je nutno vyslat další léčebný impulz. V ideálním případě by ho měla obsluhovat osoba vyškolená. Zařízení je ale konstruováno tak, že v krajní nouzi ho může obsluhovat každý, kdo umí poskytovat první pomoc.

Fakulta elektrotechnická je zatím jediná fakulta ČVUT vybavená defibrilátory. Už rok jsou ve skříňkách chráněných poplašným systémem v budovách v Dejvicích a na Karlově náměstí. Označeny jsou srdcem a bleskem. Proškoleni byli už techničtí pracovníci, především vrátní. Nyní se tato možnost nabízí také studentům.