Informace vyplývají z průzkumu společnosti Factum Invenio, která na přelomu ledna a února provedla mezi zaměstnanci dotazníkové šetření týkajících se zaměstnaneckých benefitů.

Benefity

Mezi zaměstnaneckými benefity jsou jednoznačně nejrozšířenější stravenky, či příspěvky na oběd. Od svých zaměstnavatelů je dostává 71 % zaměstnanců.

Další poskytované benefity již dostává maximálně třetina zaměstnanců a jsou jimi dovolená nad zákonný rámec 4 týdnů, která je poskytována zaměstnavatelem 32 % zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění, který je poskytován 31 % zaměstnanců. V průměru dostávají zaměstnanci tři až čtyři benefity (3,75).

Stravenky

„Celkem dvě pětiny zaměstnanců (41 %), které v současnosti dostávají stravenky, uvádí, že by změnily své stravovací zvyklosti v případě, že by jim zaměstnavatel tento benefit přestal poskytovat“, uvedl Petr Šipula, Project Manager ze společnosti Factum Invenio. Konkrétně by došlo u valné části z nich ke zhoršení způsobu a pravidelnosti ve stravování.

V případě, že by kvůli změně zákona nemohl zaměstnavatel přispívat na stravování stejným způsobem jako doposud, předpokládá více než třetina těchto zaměstnanců (35 %), že jejich zaměstnavatel by případné změny zákona využil k tomu, aby sám ušetřil.

Naopak podle čtvrtiny (26 %) těchto zaměstnanců by jim jejich zaměstnavatel stravenky či příspěvky na oběd vynahradil jiným způsobem. Největší část (39%) zaměstnanců nedokáže odhadnout, jak by se jejich zaměstnavatel zachoval.