Celé přijímací řízení trvá obvykle tři měsíce a skládá se jak z písemných, tak ústních testů. Již zmiňované psychologické vyšetření je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů.

Uchazeči absolvují celodenní vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se výkonovým testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Pokud uchazeč nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky, píše se na stránkách ministerstva vnitra.

Nábor rozdíl mezi pohlavími nedělá

Zajímavé také je, že fyzické testy, které splní průměrně trénovaný uchazeč, jsou stejné jak pro muže, tak pro ženy. Vedení policie to vysvětluje tak, že policisté i policistky plní stejné úkoly a berou stejné peníze. Proto stejné testy. Jejich podrobný popis a další informace lze nalézt zde.

Podnikatel nebo politický aktivista mají smůlu

Málo se však ví o tom, že uchazeč o službu u policie nesmí podnikat a ani být „členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost“. Dokonce ani nesmí být členem politických stran či hnutí.

Tato vcelku striktní omezení spolu s náročností služby jsou možná důvodem, proč v řadách České policie chybí více než čtyři a půl tisíce policistů. Vedení ministerstva vnitra právě kvůli alarmujícími podstavu od 1. února spustilo náborovou kampaň.

Pomůže náborová kampaň?

Jejím hlavním mottem je slogan „Pomáhat a chránit“, který lze nově spatřit i na všech „pomalovaných“ policejních autech, kterých je asi tři a půl tisíce. Ústřední postavou kampaně je mladík chránící svého slabšího kamaráda před dalším mladíkem s nekalými úmysly.

Odborníci na média kampaň, která bude prozatím trvat půl roku a je na ni vyčleněno 22 milionů korun, nekomentují příliš pozitivně. Šéfredaktor časopisu Marketing&Media Daniel Köppl míní, že reklama se snaží plnit dva cíle. „Je to spojení náboru nových pracovníků a posílení image české policie v očích veřejnosti, a to se naráz nemůže podařit,“ řekl.

Ne vždy se ale názor odborníků kryje s názorem cílové skupiny, pro níž je kampaň určena. V tomto případě o tom svědčí dosavadní úspěch kampaně, díky které jsou podle informací ministertva vnitra policejní personalisté doslova zavaleni žádostmi o přijetí do služby.