"Snažíme se oslovit i zahraniční dělníky, ale moc se nám to nedaří," uvedl šéf odborů. Například z Ukrajiny bylo v řadách stavebních odborů v posledním období maximálně několik desítek lidí. Sdružování pracovníků z nečlenských zemí EU však pro odbory ani v budoucnosti nebude úkolem číslo jedna. "Vždycky budeme samozřejmě hájit především české zaměstnance a zaměstnance z EU," řekl Antoniv.

Odbory se podle něj nestaví proti tomu, aby se nedostatek zaměstnanců ve stavebnictví řešil dalším přísunem zahraničních pracovníků. Trvají však na tom, aby měli rovnoprávné podmínky s domácími dělníky. Jedná se zejména o to, aby měli běžné pracovní smlouvy, nebo aby se na ně vztahovaly výsledky kolektivního vyjednávání.

"Nevěříme zprostředkovatelským agenturám, i když nám stále tvrdí, že nejsou všechny špatné. Raději bychom byli, kdyby zahraniční pracovníky zaměstnávaly přímo naše firmy," vysvětlil předák.