"Naším cílem je zajistit kvalitu a intenzitu německé výuky na vybraných státních školách s jazykovým diplomem, a tím podtrhnout význam němčiny jako kulturního, ekonomického a vědeckého jazyka," uvedl velvyslanec.

Projekt německého jazykového diplomu začal v roce 1993 na osmi gymnáziích. Nyní je do něho zapojeno již 18 českých středních škol a každý rok složí v průběhu maturit náročnou zkoušku z německého jazyka 350 studentů. Diplom jim pak otevírá cestu ke studiu na školách v Německu.

Podle statistik se v roce 2001 němčinu učilo asi 313 000 studentů českých středních škol, loni jen 276 000. Výraznější pokles ale zaznamenaly hlavně školy základní. Zatímco ve školním roce 2001/2002 se podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání německy učilo v základních školách ještě více než 270 000 dětí, loni už to nebylo ani 150 000. 

Podle Gabriely Baladové z Výzkumného ústavu pedagogického se ve výběru angličtiny jako prvního cizího jazyka shodují děti i rodiče. Rodiče chápou, že ji budou děti v budoucnu potřebovat, potomci se ji zase chtějí učit například kvůli porozumění počítačovým hrám.