Kabinet v dubnu schválil snížení počtu úředníků ve státní správě do roku 2010 nejméně o tři procenta ročně. Podle MMR se to ale netýká zaměstnanců zajišťujících čerpání peněz z EU, protože ti nebudou placeni státem, ale z operačního programu EU s názvem Technická pomoc. 

Čunek uvedl, že tito noví úředníci by se měli čerpání peněz z EU věnovat minimálně deset let. Dále zmínil, že vláda plánuje vznik jednoho poradenského místa placeného EU pro malé obce, které mají nedostatečný počet úředníků a málo peněz; nejsou tak schopni zpracovávat granty či projekty o žádost peněz z EU.

EU kritizovala nedostatek pracovníků pro čerpání unijních peněz

EU měla v minulém programovacím období 2004 až 2006 výhrady k tomu, jak ČR zajistila pracovníky, kteří se čerpáním unijních peněz zabývali. Unie měla podle MMR výhrady především k nedostatečném u počtu zaměstnanců, jejich kvalifikaci, pracovnímu poměru na dobu určitou či nedostatečné motivaci.

Vadila ji také častá fluktuace lidí, politizace činnosti zaměstnanců, chybějící profesionalizace a přesné začlenění zaměstnanců. Proto MMR vypracovalo pro vládu materiál, který má těmto problémům v dalším programovacím období zabránit. 

Evropská komise si vyžádala nápravu tohoto stavu při vyjednávání o Národním strategickém referenčním rámci, což je plán čerpání peněz z EU v novém programovacím období.