Nedávno byla v televizi opět k vidění pamětnická hořká komedie "Všichni musí být v pyžamu," s Františkem Husákem v hlavní roli. Zahrál si zdravotnického kontrolora, jenž objíždí pacienty, aby zjistil, zda jsou skutečně nemocní nebo se jen "hodili marod." Pokud si myslíte, že takové kontroly jsou dávno passé, jste na omylu.

Podle nového zákoníku práce má totiž zaměstnavatel na kontrolu nemocného nezadatelné právo. To je mu přiznáno s ohledem na to, že po dobu prvních dvou týdnů pracovní neschopnosti bude poskytovat náhradu mzdy namísto nemocenských dávek.

Zaměstnavatel může požádat lékaře, aby mu sdělil přesnou podobu pracovníkova léčebného režimu a má právo zjišťovat, zda se dočasně práce neschopný zaměstnanec skutečně léčí v místě pobytu, dodržuje dobu a rozsah předepsaných vycházek a nevyrazil si třeba na mimořádnou dovolenou.

Zaměstnanec je povinen tuto kontrolu umožnit, musí však při ní být respektována jeho základní lidská práva a svobody a měla by ho co nejméně omezovat. Při kontrole by mělo být rovněž maximálně respektováno jeho soukromí a nedotknutelnost jeho obydlí.

V případě, že vás zaměstnavatel nachytá při porušení léčebného režimu, musí vám o tom dát písemný záznam. Stejný záznam poputuje na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení a lékaři, jenž vystavil neschopenku.  Takže pokud nebudete dodržovat předepsaný léčebný režim a kontrolor vás při tom přistihne, můžete se "těšit" na snížení nebo dokonce neposkytnutí náhrady mzdy. Bude záležet na tom, jak porušení léčebného režimu posoudí váš lékař.  

Může vás ale uklidnit jedno - i když na vás bude šéf asi hodně naštvaný a přijdete o peníze, o místo se většinou bát nemusíte. Nedopustili jste se totiž porušení povinností vztahujících se k zaměstnání, vyplývajících z pracovního poměru nebo z dohody o pracovní činnosti. Takže, i když budete opakovaně přistiženi při porušování léčebného režimu, výpověď z tohoto důvodu dostat nemůžete.

Tento článek ovšem zásadně neberte jako doporučení brát kontroly na lehkou váhu. Případné neposkytnutí náhrady mzdy může s vaším domácím rozpočtem opravdu velmi výrazně otřást.