Většina záhadných slov pochází z angličtiny. Někdy je jejich použití celkem srozumitelné, jako např. controlling (z anglického to control - regulovat, usměrňovat). Controlling se zabývá nejen vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi ale i vztahy s věřiteli a konkurencí. Na základě poskytnutých informací je pak schopno vedení firmy reagovat odpovídajícím způsobem.

Horším případem jsou ale z anglicismů vzniklé české patvary. Můžete se tak setkat s pojmy jako je kosťák (původně angl. cost proposal - cenový návrh), badžet (angl. budget - rozpočet), něco čekovat (to check - kontrolovat), zabukovat (to book - rezervovat) atd. Z těch pak jde leckdy hlava kolem i zkušenému angličtináři, aniž by tušil, o čem je řeč.

Malinko lepší je situace u sice záhadně znějících, ale už z angličtiny převzatých odborných výrazů. Např. při setkání se zkratkou CRM (sí:ár:em) - z anglického Customer Relationship Management. Ta je obecně používaná pro systémy podporující řízení vztahů se zákazníky. Některé firmy ji používají k popsání veškerých systémů podporujících péči o zákazníka.

Podobnou záhadnou odbornou zkratkou je HRM (ejč:ár:em) - z anglického Human Resource Management neboli řízení lidských zdrojů. Dá se to také přeložit jako personální management, který upozorňuje zaměstnavatele na to, že zaměstnanci jsou především lidé a nemělo by se s nimi tedy zacházet jako se zbožím. Teoreticky by měl být hlavní součástí filozofie firmy. V praxi to je už bohužel horší...

Pojem, který by mohl laikům trochu zamotat hlavu je i outsourcing, přičemž občas dochází k zaměňování pojmu outsourcingoffshoring.

Zatímco outsourcingem se rozumí převedení části práce na jinou firmu, offshoring znamená přesun výroby do zahraničí bez ohledu na to, zda výrobu provádí třetí strana nebo jde pouze o přestěhování továrny mateřského výrobce. V případě, že jde o přemístění výroby do zahraničí, používá se pro větší zamotanost hlavy termín offshore outsourcing.

Můžete se setkat i s "teambuildingem", v překladu "budováním kolektivu", což je podniková praxe, jíž se vedení firem snaží odstranit ponorkovou nemoc pracovníků firmy, kteří z neustálého pobytu ve stejném kolektivu, už doslova šílí.

Firma tenhle problém řeší najmutím speciální agentury, která pomocí nejrůznějších aktivit, jako jsou např. společné zaměstnanecké výlety, tréninky v terénu, přátelské posezení v restauraci apod. obnovuje ovzduší důvěry ve firmě. Vtipný aforismus na toto téma praví, že teambuliding funguje tak, že jeho ne zcela dobrovolní účastníci zapomenou na vzájemné antipatie a svorně nenávidí člověka, který se jejich kolektiv snaží ze všech sil stmelit.

To by pro dnešek mohlo stačit - a na další záhadné pojmy se podíváme v některé z dalších lekcí naší profesní hatmatilky. Andrsténd?